Blog Posts

AllNezařazenéVoda
Vzdálenost WC ↔️ od stěn a dalších zařízení, výška WC ⬆️
10. 5. 2023
Vzdálenost WC ↔️ od stěn a dalších zařízení, výška WC ⬆️
Tento článek poskytuje podrobné informace o vzdálenostech WC od stěn a dalších zařizovacích předmětů v koupelně, a také popisuje výšku WC a souvisejících doplňků v koupelně.  tabulka VZDÁLENOST WC OD 🚽↔️ VZDÁLENOST (v cm) Zadní stěny 30-35 cm Stoupačky minimálně 30 cm Boční stěny minimálně 45 cm pro kombi wc, minimálně 20 cm pro závěsné...
Oprava odpadu: prorůstání kořenů, zborcení…
29. 3. 2023
Oprava odpadu: prorůstání kořenů, zborcení…
Tento článek se zabývá nejčastějšími problémy odpadního potrubí a kanalizace, jako je koroze, prasklé stěny, netěsné spoje, prorůstání kořenů, zborcené části či staticky narušená kanalizace a rozpadlé potrubí, a nabízí řešení a prevenci těchto problémů. Název problému Typický projev Ostatní projevy Shrnutí jak vyřešit Nejčastější místo – typická hloubka Rozpadlá potrubí Praskliny a díry v...
Oprava přívodů vody u WC 💦
22. 3. 2023
Oprava přívodů vody u WC 💦
Tento článek poskytuje podrobný přehled o řešení problémů s přívody vody do WC, včetně identifikace a opravy poškozených komponent, zastavení úniku vody a výměny hadiček a přívodních kohoutků. Typ komponenty Příznaky problémů a typy poškození Způsob řešení Hadice přívodu vody Úniky vody, ucpaní, poškození hadice Výměna hadice, vyčištění nebo oprava Přívodní kohoutek Úniky vody, špatný...