Protékající záchod: problém ventil nebo výška plováku 🚽💧🔍

První možná porucha – špatně nastavená výška plováku 

Tento článek se věnuje problémům s úniky vody u WC, které mohou být způsobeny vadným napouštěcím nebo vypouštěcím ventilem, nebo špatně nastaveným plovákem. Pokud dochází k úniku vody, může to vést k plýtvání vodou a zvýšeným nákladům na vodné a stočné. Článek poskytuje tipy na zjištění příčiny problému, správné nastavení plováku a opravu nebo výměnu napouštěcího či vypouštěcího ventilu. Dále se článek zaměřuje na rozdíly v opravách u závěsných a kombinovaných WC, výměnu celého ventilu nebo opravu napouštěcího ventilu.

Jak nastavit výšku plováku

 1. Otevřete víko nádrže WC: Chcete-li upravit výšku plováku, nejprve odstraňte víko nádrže WC.
 2. Nastavte správnou výšku plováku: Plovák by měl být nastaven tak, aby byl v poloze, kdy se dotýká dna nádrže, ale nedotýká se víka. Výšku plováku velmi snadno nastavíte pomocí plastového šroubu na plováku.
 3. Upevněte plovák: Pokud je výška plováku správně nastavena, upevněte plovák tak, aby se při používání WC nehnul z pozice.

Druhá možná příčina – napouštěcí nebo vypouštěcí ventil

Zjištění zdroje problému

Chcete-li určit zdroj poruchy, udělejte následující:

 1. Naplňte nádržku wc.
 2. Uzavřete přívod vody na rohovém ventilu, který dodává vodu do nádržky.

Výsledek:

Porucha v splachovacím ventilu: Pokud voda stále vytéká z nádržky do mísy WC, i když je přítok zastavený, porucha se nachází ve splachovacím ventilu.

Porucha v napouštěcím ventilu: Pokud se po zastavení přívodu vody do nádržky hladina vody nezmenšuje a voda se nedostává do mísy WC, pak se porucha nachází v napouštěcím ventilu. Tyto poruchy bývají často způsobeny netěsnostmi, které vznikají nánosem vodního kamene a jiných nečistot.

Oprava splachovacího ventilu WC 

Při opravě splachovacího ventilu WC je nutné dodržet následující postup:

 1. Zastavte přívod vody do WC a odstraňte zátku z drenážního otvoru mísy WC.
 2. Odšroubujte šrouby, které drží nádržku na míse WC.
 3. Odpojte hadici od nádržky a odstraňte nádržku.
 4. Zkontrolujte stav splachovacího ventilu a případně těsnění, nebo ventil, vyměňte za nový. Ani na sedle, ani na těsnění hlavy se nesmějí nacházet usazeniny vodního kamene či praskliny a trhliny. V takovém případě je nutné je vyměnit nebo vyčistit.
 5. Zkontrolujte hadici a spoje, zda nejsou netěsné.
 6. Nádržku opět namontujte a pečlivě utáhněte šrouby.
 7. Připojte hadici a zkontrolujte, zda nedochází k úniku vody.
 8. Zapojte přívod vody do WC a zkontrolujte funkci splachovacího ventilu.

Rozdíly mezi opravou splachovacího ventilu u závěsného WC a Kombi WC se spodním odpadem jsou následující:

 1. Instalace a demontáž: Závěsné WC je instalováno pomocí šroubů na stěnu, zatímco WC se spodním odpadem je instalováno na zem. To znamená, že během opravy splachovacího ventilu u závěsného WC je nutné demontovat celou nádržku, zatímco u WC se spodním odpadem je nutné pouze odšroubovat poklop a dostat se k ventilu pod ním.
 2. Prostor pro opravu: Pro opravu splachovacího ventilu u závěsného WC je třeba mít dostatečný prostor kolem nádržky, zatímco u WC se spodním odpadem je nutné mít dostatečný prostor kolem WC, aby bylo možné se k ventilu dostat.
 3. Výměna ventilu: Při výměně splachovacího ventilu u závěsného WC je nutné vyměnit celý ventil, zatímco u WC se spodním odpadem je možné jednotlivé části ventilu vyměnit samostatně.

Celkově lze říci, že oprava splachovacího ventilu u závěsného WC je složitější.

Kdy je nutné vyměnit celý splachovací ventil a jak na to?

Pokud se záchod protéká a problémem je splachovací ventil, může být obtížné přesně určit, zda je nutné vyměnit celý ventil nebo pouze těsnění v něm. Některé příznaky mohou však naznačovat, že je zapotřebí provést výměnu celého ventilu:

 1. Pokud je stávající ventil velmi starý nebo opotřebovaný, je pravděpodobnější, že potřebuje kompletní výměnu.

 2. Pokud je ventil poškozený, například prasklý, nebo pokud jsou viditelné známky koroze, je nutné ventil vyměnit.

 3. Pokud se voda i po výměně těsnění stále protéká, může být pravděpodobné, že je potřeba vyměnit celý ventil.

Výměna splachovací ventilu závěsného wc a kombi

Výměna splachovacího ventilu u závěsného WC a WC se spodním odpadem může být odlišná, ale obecně platí, že postup by měl být podobný. Následující postup se zaměřuje především na výměnu splachovacího ventilu u závěsného WC značky Geberit:

 1. Vypněte přívod vody a vyplňovací ventil. Vyplňovací ventil se nachází v nádrži a je obvykle ovládán plovákem. Zatáhněte za plovák a voda v nádrži by měla vymizet. Ujistěte se, že voda skutečně přestala téct.

 2. Odstřihněte přívod vody do nádrže. Ujistěte se, že k nádrži není připojena žádná jiná hadice, kterou je třeba odpojit.

 3. Odmontujte stávající splachovací ventil. U závěsného WC se jedná o ventily skryté v nádrži, takže je třeba nejprve odmontovat tlačítko, kterým se splachuje. U WC se spodním odpadem se ventily obvykle nacházejí na spodní straně nádrže, takže je snadné je demontovat. Vyjměte starý ventil ze svého místa.

 4. Nainstalujte nový ventil. Zkontrolujte, zda je nový ventil kompatibilní s vaší nádrží a zda má stejnou velikost a umístění jako ten starý. Ujistěte se, že je nový ventil správně upevněn, aby se zabránilo protékání vody. Pokud je to nutné, použijte těsnicí prostředek.

 5. Zkuste ventil otestovat. Znovu připojte přívod vody, otočte ho a pozorujte, jak se plní nádrž. Poté zkusil spláchnout WC, aby jste ověřili, že nový ventil funguje správně.

Výměna splachovací ventilu závěsného wc a kombi

Výměna splachovacího ventilu u závěsného WC a WC se spodním odpadem může být odlišná, ale obecně platí, že postup by měl být podobný. Následující postup se zaměřuje především na výměnu splachovacího ventilu u závěsného WC značky Geberit:

 1. Vypněte přívod vody a vyplňovací ventil. Vyplňovací ventil se nachází v nádrži a je obvykle ovládán plovákem. Zatáhněte za plovák a voda v nádrži by měla vymizet. Ujistěte se, že voda skutečně přestala téct.
 2. Odstřihněte přívod vody do nádrže. Ujistěte se, že k nádrži není připojena žádná jiná hadice, kterou je třeba odpojit.
 3. Odmontujte stávající splachovací ventil. U závěsného WC se jedná o ventily skryté v nádrži, takže je třeba nejprve odmontovat tlačítko, kterým se splachuje. U WC se spodním odpadem se ventily obvykle nacházejí na spodní straně nádrže, takže je snadné je demontovat. Vyjměte starý ventil ze svého místa.
 4. Nainstalujte nový ventil. Zkontrolujte, zda je nový ventil kompatibilní s vaší nádrží a zda má stejnou velikost a umístění jako ten starý. Ujistěte se, že je nový ventil správně upevněn, aby se zabránilo protékání vody. Pokud je to nutné, použijte těsnicí prostředek.
 5. Zkuste ventil otestovat. Znovu připojte přívod vody, otočte ho a pozorujte, jak se plní nádrž. Poté zkusil spláchnout WC, aby jste ověřili, že nový ventil funguje správně.
 6. Po úspěšném otestování nového ventilu namontujte zpět tlačítko pro splachování (u závěsného WC) nebo poklop (u WC se spodním odpadem).
 7. Pokud jste při montáži ventilu použili těsnicí prostředek, počkejte, až zaschne, dle pokynů výrobce.
 8. Proveďte další testy splachování, abyste se ujistili, že vše funguje správně a nedochází k úniku vody.

Oprava napouštěcího ventilu – výměna těsnění

 1. Odpojte napouštěcí hadičku od ventilu a uzavřete přívod vody do WC.
 2. Odstraňte kryt ventilu a odmontujte celý ventil z nádržky.
 3. Vyčistěte všechny povrchy a použijte brusný papír na odstranění nánosů vodního kamene.
 4. Vyměňte těsnění a o-kroužky, pokud jsou poškozené.
 5. Instalujte ventil zpět do nádržky a ujistěte se, že všechny šrouby a těsnění jsou správně utažené.
 6. Nakonec zkontrolujte úniky a znovu připojte napouštěcí hadičku.
 7. Zapněte přívod vody a zkontrolujte, zda napouštěcí ventil funguje správně.

Shrnutí a doporučení

Pokud máte problémy s protékajícím záchodem, může to být způsobeno vadným těsněním u vypouštění splachování WC nebo špatně nastavenou výškou plováku. Problém s těmito součástkami může vést k úniku vody a zbytečnému plýtvání vodou. Pokud se s tímto problémem potýkáte, můžete si řešení zkusit doma sami, ale nebezpečí škod a rizik je velké. Proto doporučujeme využít profesionální instalatérské služby v Praze, které nabízí záruku za spolehlivou opravu, úsporu času a nákladů, profesionální znalosti a nářadí. V ceníku najdete všechny potřebné informace a motivujeme vás, aby jste nám zavolali a neváhali využít našich služeb.

Seznam míst, kudy vám může protékat voda

WC se musí utěsnit v několika místech, aby se zabránilo úniku vody a vzniku skvrn na podlaze. Tyto místa zahrnují:

 1. Spojení mezi nádrží a mísou WC: Těsnění mezi nádrží a mísou WC slouží k zabránění úniku vody mezi nimi.
 2. Spojení mezi mísou WC a odpadním potrubím: Těsnění mezi mísou WC a odpadním potrubím slouží k zabránění úniku vody z mísy do podlahy.
 3. Napouštěcí, nebo splachovací ventil WC: Ventil WC slouží k odstranění vody z nádrže a musí být správně utěsněn, aby nedocházelo k úniku vody.
   
auto INKA servis
NEVÍTE SI RADY?

Volejte instalatéra

603 241 166
Volejte do 21:00. Praha a Středočeský kraj.
Obsluhujeme celou Prahu a okolí
Výjezdní místa:

Montujeme

tepelná čerpadla

tepelná č.

elektrokotle

elektrokotle

topení

radiátory

bojlery

bojlery

baterie

baterie

(včetně opravy)

vodoměry

vodoměry

sprchy / vany

sprch. kout, vana

(včetně opravy)

záchody

záchody

(včetně opravy)

čerpadla

čerpadla

přečerpávačky

přečerpávačky

kalovky

kalovky

umyvadla / dřezy

umyvadla, dřezy

(včetně opravy)

Ceny služeb

drobné opravy

Drobné opravy a montáže

– výměna roháčků
– výměna baterie
– havarijní servis (další příplatky)
– a další

příjezd 980 Kč + havarijní přípl. 500 Kč + práce 650 Kč / hod. 

příjezd 980 Kč + havarijní přípl. 500 Kč + práce 650 Kč / hod. 

montáž topení

Rozsáhlejší montáže

– výměna rozvodů vody
– rekonstrukce koupelny
– výměna radiátorů a topných rozvodů
– a další

individuální nacenění

individuální nacenění

revize

Preventivní servis

– proplach topného sytému
– kontrola topného systému
– kontrola rozvodů vody
– a další

individuální nacenění

individuální nacenění

AKTUÁLNĚ

Tepelné čerpadlo vzduch-voda na klíč

Tepelné čerpadlo jihokorejského výrobce LG dodáváme včetně montáže.
Desítky realizací. Vyřídíme za vás dotaci.

CELÁ PRAHA A OKOLÍ

INSTALATÉŘI & TOPENÁŘI

fotka týmu

KONTAKT

PRACOVNÍ DOBA

Každý den 6:00 – 21:00