Jak vyměnit vypouštěcí ventil WC 🚽🔄⚙️…a je možná oprava?

V tomto článku se dozvíte, jak vyměnit a opravit vypouštěcí ventil WC, který je klíčovou součástí záchodové nádrže. Opravou nebo výměnou ventilu svépomocí může laik způsobit poškození vodovodního potrubí, keramiky nebo těsnění. Neváhejte a využijte našich instalatérských služeb v Praze, kde vám profesionálové pomohou s opravou, výměnou nebo instalací WC nebo jeho částí. 

Co je špatně s vypouštěcím ventilem?

Projevy Co je špatně?
Nízký nebo slabý tok vody Zablokovaný nebo zanesený ventil
Nepřetržitě tekoucí voda Poškozená klapka (ventilový mechanismus)
Nepřetržitě tekoucí voda Porušený nebo poškozený ventilový mechanismus
Nepřetržitě tekoucí voda Nesprávně uzavřený nebo sešroubovaný ventil
Hlučný tok vody Poškození ventilového spoje

Musím ventil (nebo jeho část) vyměnit, nebo je možná oprava?

Problém vypouštěcího ventilu Oprava nebo výměna součástky?
Zablokovaný nebo zanesený ventil Stačí oprava
Poškozená klapka (ventilový mechanismus) Výměna součástky
Porušený nebo poškozený ventilový mechanismus Výměna součástky
Nesprávně uzavřený nebo sešroubovaný ventil Oprava nebo výměna součástky
Poškození ventilového spoje Oprava nebo výměna součástky

Jak funguje vypouštěcí ventil wc?

Vypouštěcí ventil je součástí záchodové nádrže, který slouží k ovládání vypouštění vody z nádrže do mísy. Po stisknutí tlačítka se ventil otevře a voda začne proudit do mísy, což způsobí spláchnutí. Vypouštěcí ventil může být ovládán buď pomocí tlačítka na vrchu nádrže, nebo pomocí řetízku, který je připojen k ventilu. Ventil může být buď kulový nebo plovákový. Plovákový ventil je regulován plovákem, který kontroluje úroveň vody v nádrži a ovládá vypouštění vody na základě této úrovně. Kulový ventil je ovládán páčkou, která ovládá průtok vody.

Jak správně vybrat nový vypouštěcí ventil wc?

Při výběru nového vypouštěcího ventilu pro své WC je důležité vzít v úvahu několik faktorů, jako jsou velikost ventilu, kvalita a kompatibilita s existujícími součástmi. Zde je několik kroků, které Vám pomohou správně vybrat nový vypouštěcí ventil:

Jakou velikost vypouštěcího ventilu potřebuji pro své wc?

 • Změřte průměr vypouštěcího otvoru na dně nádrže. Zpravidla se jedná o velikost cca 5 cm).
 • Ujistěte se, že nový ventil bude mít stejnou velikost jako stávající ventil.

Jak zjistím, zda nový vypouštěcí ventil bude kompatibilní se stávajícími součástmi?

 • Zjistěte značku a model stávajícího ventilu.
 • Porovnejte tyto údaje s technickými specifikacemi nového ventilu.
 • Pokud si nejste jistí, zda jsou nový ventil a stávající součásti kompatibilní, poraďte se s instalatérem.

Jak vyměnit vypouštěcí ventil?

Jaké jsou známky toho, že je třeba vyměnit vypouštěcí ventil wc?

Poškozená klapka (ventilový mechanismus) Výměna součástky
Porušený nebo poškozený ventilový mechanismus Výměna součástky
Nesprávně uzavřený nebo sešroubovaný ventil Oprava nebo výměna součástky
Poškození ventilového spoje Oprava nebo výměna součástky

Jak odstranit stávající vypouštěcí ventil a nainstalovat nový?

Před zahájením jakékoli práce na vypouštěcím ventilu je důležité vypnout přívod vody a vypustit zbývající vodu z nádrže. Následující postup vám ukáže, jak odstranit stávající ventil a nainstalovat nový:

 • Odmontujte vodovodní hadici od ventilu
  • POZOR!! Při odstraňování vodovodní hadice by měl laik postupovat opatrně a nepoužívat nadměrnou sílu, aby nedošlo k poškození vodovodního potrubí.
 • Vypusťte zbývající vodu z nádrže
  • POZOR!! Ujistěte se, že jste správně vypnuli přívod vody a že v nádrži již není žádná voda, než budete pokračovat.
 • Odmontujte stávající vypouštěcí ventil
  • POZOR!! Ujistěte se, že jste správně odpojili ventil od nádrže a že jste nepoškodili okolní součásti, jako jako jsou těsnění, závity nebo plastové díly.
 • Nainstalujte nový vypouštěcí ventil
  • POZOR!! Při instalaci nového ventilu se ujistěte, že jste pečlivě nainstalovali všechny součásti a že je ventil pevně upevněn.
  • POZOR!! Při připojování vodovodního potrubí ke ventilu dbejte na to, abyste správně utáhli připojení a zabránili tak úniku vody.
  • POZOR!! Při instalaci těsnění mezi vypouštěcím ventilem a nádržkou se ujistěte, že je těsnění správně umístěno a nedochází k netěsnostem.
  • POZOR!! V případě, že během instalace nového vypouštěcího ventilu zjistíte, že potřebujete dodatečné součásti nebo náhradní díly, nepoužívejte nekompatibilní nebo nekvalitní díly, protože to může vést k dalším problémům nebo špatné funkci wc.
 • Připojte vodovodní hadici zpět k ventilu.
 • Zkontrolujte, zda nový ventil správně funguje, otevřete přívod vody a naplňte nádrž vodou.

Jak vyměnit vypouštěcí ventil u WC lyra/alca/cersanit/sanit/roca jika/siamp?

Každý výrobce může mít trochu jiný způsob, jak vypouštěcí ventil namontovat a odmontovat, ale obecně platí, že postup je podobný. Rozdíly se mohou týkat například typu spojení mezi vypouštěcím ventilem a potrubím nebo způsobu upevnění ventilu na keramickou nádrž.

Jak opravit vypouštěcí ventil?

Oprava zablokovaného nebo zaneseného ventilu

POZOR!! Pokud se pokusíte vyřešit tento problém sami, můžete situaci zhoršit a přivodit další poškození. Pokud nejste zkušený instalatér, je lepší si nechat pomoc od odborníka.

Za jakých okolností je možné opravit?

Oprava zablokovaného nebo zaneseného ventilu závisí na tom, co způsobilo problém. Pokud je problém způsoben drobným zablokováním, můžete ho snadno vyřešit s pomocí šroubováku a hadice. Pokud je problém vážnější, například pokud se jedná o poškození ventilového mechanismu, bude nutná výměna ventilu.

Jaké nástroje a materiály budu potřebovat?

K vyřešení problému s zablokovaným nebo zaneseným ventilem budete potřebovat šroubovák, hadici a kbelík na zachycení vody, která může unikat z ventilu.

Jaký je postup opravy?

 1. Vypněte vodu, otevřete nádržku a vyprázdněte nádrž.
 2. Odpojte hadici z ventilu a položte ji do kbelíku na zachycení vody.
 3. Pomocí šroubováku otevřete ventil a důkladně ho vyčistěte.
 4. Zkontrolujte ventilový mechanismus a klapku, zda jsou v pořádku.
 5. Pokud jsou součástky poškozené, bude nutná jejich výměna.
 6. Znovu připojte hadici a otevřete vodu, abyste ověřili, zda ventil správně funguje.

Jak dlouho trvá oprava?

Doba opravy závisí na rozsahu problému a na vaší zručnosti. Pokud jde o drobné zablokování, oprava může trvat jen několik minut. Pokud je nutná výměna součástky, oprava může trvat déle až několik hodin. Pokud si nejste jistí svými schopnostmi, je lepší si nechat pomoci od profesionálního instalatéra.

Oprava nesprávně uzavřeného nebo sešroubovaného ventilu

POZOR!! Pokud nevíte, co děláte, můžete ventil ještě více poškodit a způsobit únik vody. Pokud nejste jistí, co děláte, měli byste zavolat instalatéra.

Za jakých okolností je možné opravit?

Opravit nesprávně uzavřený nebo sešroubovaný ventil je možné, pokud není příliš poškozený. Pokud je ventil silně poškozený nebo zlomený, bude pravděpodobně nutné jej vyměnit.

Jaké nástroje a materiály budu potřebovat?

K opravě ventilu budete potřebovat:

 • Klíč na rozvinutí ventilu
 • Nové těsnění (pokud bude nutné)
 • Teflonovou pásku na utěsnění (pokud bude nutné)
 • Kanystr na odvod vody

Jaký je postup opravy?

 1. Ujistěte se, že jste uzavřeli přívod vody k ventilu.
 2. Otevřete nádržku a odstraňte uzávěr na ventilu.
 3. Pomocí klíče na rozvinutí ventilu otočte ventil proti směru hodinových ručiček, dokud se neotevře.
 4. Pokud zjistíte, že je třeba vyměnit těsnění nebo utěsnit ventil pomocí teflonové pásky, učiňte tak.
 5. Uzavřete ventil a zkontrolujte, zda neuniká voda.
 6. Zavřete kryt ventilu.

Oprava poškození ventilového spoje

Za jakých okolností je možné opravit?

Pokud je ventilový spoj pouze poškozen, může být oprava provedena. Pokud je však spoj vážněji poškozen nebo zkorodovaný, bude nutné spoj nahradit novým.

Jaké nástroje a materiály budu potřebovat?

Pro opravu ventilového spoje budete potřebovat:

 • Náhradní díl (pokud je poškození vážné)
 • Instalační pásku
 • Klíče (pro uvolnění a utažení spojek)
 • Utěsnění (pokud je to potřeba)

Jaký je postup opravy?

 1. Vypněte vodu: Nejdříve musíte uzavřít přívod vody k ventilovému spoji. Pokud nevíte, jak uzavřít vodu, kontaktujte svého instalatéra.
 2. Vyjměte poškozenou část: Pokud je spoj vážně poškozený, musíte odstranit poškozenou část. Pokud je spoj pouze mírně poškozený, můžete přeskočit tento krok.
 3. Očistěte spoje: Použijte brusný papír, aby jste očistili konce potrubí.
 4. Připojte novou část (pokud je to potřeba): Pokud jste museli odstranit poškozenou část, připojte novou část na správné místo.
 5. Upevněte spoje: Použijte klíče na uvolnění a utažení spojek.
 6. Ověřte utěsnění: Ujistěte se, že jsou spoje těsně utěsněné. Pokud není, použijte utěsnění.
 7. Zapněte vodu: Po dokončení opravy ventilového spoje, otevřete opět přívod vody a ověřte, zda voda proudí správně.

Zdroje informací:

 1. Ústní informace od Petra Novotného, instalatéra s bohatou praxí.
 2. „Toilet Repair and Replacement,“ John P. Wagner, Creative Homeowner, 2005.
 3. „Plumbing Complete: Expert Advice from Start to Finish,“ Rex Cauldwell, Taunton Press, 2009.
 4. „The Complete Do-it-Yourself Manual Newly Updated,“ Editors of Family Handyman, Reader’s Digest, 2014.
   
auto INKA servis
NEVÍTE SI RADY?

Volejte instalatéra

603 241 166
Volejte do 21:00. Praha a Středočeský kraj.
Obsluhujeme celou Prahu a okolí
Výjezdní místa:

Montujeme

tepelná čerpadla

tepelná č.

elektrokotle

elektrokotle

topení

radiátory

bojlery

bojlery

baterie

baterie

(včetně opravy)

vodoměry

vodoměry

sprchy / vany

sprch. kout, vana

(včetně opravy)

záchody

záchody

(včetně opravy)

čerpadla

čerpadla

přečerpávačky

přečerpávačky

kalovky

kalovky

umyvadla / dřezy

umyvadla, dřezy

(včetně opravy)

Ceny služeb

drobné opravy

Drobné opravy a montáže

– výměna roháčků
– výměna baterie
– havarijní servis (další příplatky)
– a další

příjezd 980 Kč + havarijní přípl. 500 Kč + práce 650 Kč / hod. 

příjezd 980 Kč + havarijní přípl. 500 Kč + práce 650 Kč / hod. 

montáž topení

Rozsáhlejší montáže

– výměna rozvodů vody
– rekonstrukce koupelny
– výměna radiátorů a topných rozvodů
– a další

individuální nacenění

individuální nacenění

revize

Preventivní servis

– proplach topného sytému
– kontrola topného systému
– kontrola rozvodů vody
– a další

individuální nacenění

individuální nacenění

AKTUÁLNĚ

Tepelné čerpadlo vzduch-voda na klíč

Tepelné čerpadlo jihokorejského výrobce LG dodáváme včetně montáže.
Desítky realizací. Vyřídíme za vás dotaci.

CELÁ PRAHA A OKOLÍ

INSTALATÉŘI & TOPENÁŘI

fotka týmu

KONTAKT

PRACOVNÍ DOBA

Každý den 6:00 – 21:00