Oprava napouštěcího ventilu WC

Čtyři nejčastější příčiny poruchy napouštěcího ventilu u WC jsou špatné těsnění, porucha ventilového mechanismu, poškození ventilového těla a porucha plováku. Každá z těchto příčin může způsobit únik vody, sníženou účinnost splachování nebo jiné problémy s toaletou. Pro úspěšnou opravu je důležité správně identifikovat příčinu a použít vhodné náhradní díly a nástroje. Pravidelná údržba ventilu může předejít poruchám a prodloužit jeho životnost, což přispívá k udržení celkového zdraví vodovodního systému a úspoře vody.

Rozcestník:

Symptomy Příčiny
Úniky vody Špatné těsnění v napouštěcím ventilu
Nedostatečné naplnění nádrže Zablokování průchodnosti ventilu
Slabý tlak vody Porucha ventilového mechanismu
Trvalý či častý šum vody v nádrži Porucha plováku napouštěcího ventilu
Nízký nebo vysoký vodní tlak Porucha plováku napouštěcího ventilu
Neustálé přetékání vody do mísy toalety Porucha plováku napouštěcího ventilu
Plná nebo prázdná nádrž toalety, i když neplníte nebo nevypouštíte Porucha plováku napouštěcího ventilu
Opotřebení nebo fyzické poškození ventilového těla Poškození ventilového těla napouštěcího ventilu
Netěsnost Porucha ventilového mechanismu
Nedostatečné plnění nádrže Porucha ventilového mechanismu

1. 💧⚙️Špatné těsnění v napouštěcím ventilu

Jak poznat, zda je těsnění poškozené nebo opotřebované v napouštěcím ventilu?

Pokud je těsnění poškozené nebo opotřebované, ventil může netěsnit a způsobovat úniky vody (pozor, protékání vody má i další příčiny). Pokud zjistíte úniky vody z ventilu, měli byste těsnění zkontrolovat a případně vyměnit.

Nejčastější symptomy

Nejčastějším symptomem poškození nebo opotřebování těsnění je únik vody z ventilu. Dalším symptomen může být zvuk při otevírání nebo zavírání ventilu, který může být hlasitější nebo jinak odlišný od běžného zvuku.

Jaký typ těsnění?

Nejvhodnější typ těsnění závisí na typu ventilu. Je důležité si před výměnou těsnění zjistit informace o konkrétním typu ventilu a zakoupit těsnění, které je pro daný typ nejvhodnější.

Jak vyměnit těsnění?

Vyměnit těsnění v napouštěcím ventilu není složité. Je třeba odmontovat ventil, vyjmout původní těsnění a vložit nové. Před montáží nového těsnění je důležité se ujistit, že je správně umístěno a zcela těsní.

Jaké jsou následky používání poškozeného nebo opotřebovaného těsnění?

Používání poškozeného nebo opotřebovaného těsnění v napouštěcím ventilu může způsobovat úniky vody a zvyšovat spotřebu vody.

Jaké těsnění pro WC Jika, Geberit, Alcaplast?

Podle informací od výrobců jako jsou Jika, Geberit a Alcaplast existuje několik typů těsnění pro napouštěcí ventily, z nichž každé má své vlastní specifikace a parametry. Mezi výrobci se liší materiálem, tloušťkou a průměrem těsnění, což může mít vliv na jeho životnost a účinnost.

Pro výrobce Jika je k dispozici například těsnění s vnějším průměrem 72 mm a tloušťkou 9,5 mm. Výrobce Geberit nabízí těsnění různých velikostí pro různé typy ventily. Mezi nejznámější patří těsnění s vnějším průměrem 65 mm a tloušťkou 5 mm. U výrobce Alcaplast jsou k dispozici těsnění s vnějším průměrem od 60 do 80 mm a tloušťkou 8 až 10 mm.

Výběr správného těsnění pro konkrétní napouštěcí ventil závisí na jeho specifikacích a velikosti. Proto je důležité zvolit těsnění správných parametrů pro konkrétní typ ventilu a zajistit tak jeho efektivní a spolehlivé fungování. Před nákupem těsnění je vhodné zkontrolovat specifikace konkrétního ventilu a poradit se s odborníkem, aby bylo zajištěno, že těsnění bude vhodné pro daný typ ventilu.

2.🚫➡️Zablokování průchodnosti ventilu

Co je napouštěcí ventil a jak funguje?

Napouštěcí ventil je zařízení umístěné na nádrži, které slouží k napouštění vody do nádrže. Ventil funguje tak, že při otevření ventilu proudí voda do nádrže, dokud není naplněna na požadovanou úroveň. Jakmile je nádrž naplněna, ventil se uzavře a voda přestane téct. Pokud je ventil zablokován, voda nemůže volně proudit do nádrže a může to vést k různým problémům, jako jsou nedostatečné naplnění nádrže nebo úniky vody z ventilu.

Jak poznat, že je ventil zablokován?

Jedním ze způsobů, jak poznat, že je ventil zablokován, je nedostatečné naplnění nádrže nebo úniky vody z ventilu. Dalším indikátorem může být zvuk ventilu, který může být hlasitější nebo jinak odlišný od běžného zvuku. Nejčastější příčinou zablokování ventilu jsou nečistoty a usazeniny, které se mohou hromadit v ventilu a bránit průchodu vody. Tyto nečistoty mohou pocházet z městského vodovodu nebo z vody z vlastní studny.

Jak lze zablokování ventilu odstranit?

Existuje několik způsobů, jak lze zablokování ventilu odstranit. Jedním z nich je použití speciálních chemických přípravků, které rozpouštějí usazeniny a nečistoty v ventilu. Další možností je manuální čištění ventilu, při kterém se ventil rozebere a vyčistí se nečistoty a usazeniny ručně. Pokud je ventil v extrémně špatném stavu, může být nutné ho vyměnit.

Jaké jsou následky používání ventilu, který je zablokovaný?

Používání ventilu, který je zablokovaný nečistotami nebo usazeninami, může mít několik negativních následků. Jedním z nich je nedostatečné naplnění nádrže, což může vést k nedostatku vody a následně k nedostatku tlaku ve vodovodním systému. Dalším následkem může být únik vody z ventilu, což způsobuje ztrátu vody a zvyšuje spotřebu vody.

Zablokování ventilu může také mít vliv na celkovou spotřebu vody v domácnosti. Pokud je ventil zablokovaný, spotřebiče, jako jsou pračky nebo myčky, nemohou být naplněny vodou a jejich výkon se tak snižuje. To může vést k nutnosti opakovat cyklus a zvyšovat spotřebu energie a vody.

Dále, pokud je ventil zablokován, může to vést k různým poruchám a zhoršení celkového stavu vodovodního systému. Například může dojít k poškození ventilu nebo hadice a to může vést k únikům vody nebo dokonce k povodním.

Proto je důležité pravidelně kontrolovat a čistit napouštěcí ventil, aby byla zajištěna jeho správná funkčnost a minimalizováno riziko těchto negativních následků.

Doporučený postup pro údržbu ventilu a příčiny jeho poškození

Doporučujeme pravidelnou údržbu ventilu a kontrolu jeho stavu a funkčnosti. K nejčastějším příčinám poškození ventilu patří usazeniny, koroze a opotřebení.

Doporučené postupy údržby ventilu

Doporučujeme pravidelně čistit ventil a odstraňovat usazeniny, provádět kontrolu pružnosti těsnění a potrubí a vyměňovat potřebné díly.

Nejčastější chyby při údržbě ventilu

Nejčastější chybou při údržbě ventilu je nepravidelná údržba a nedostatečná kontrola ventilu, což může vést k výskytu usazenin a koroze.

Doporučení pro údržbu ventilu v průběhu jeho životnosti

Doporučujeme pravidelnou údržbu ventilu a kontrolu jeho stavu a funkčnosti. Dále je vhodné při údržbě používat vhodné nástroje a materiály a dbát na kvalitní provedení oprav a výměn dílů.

3.⚙️Porucha ventilového mechanismu

Jak poznám, že je ventilový mechanismus WC poškozený?

Pokud ventilový mechanismus WC nefunguje správně, mohou se objevit různé příznaky. Mezi nejčastější patří netěsnost ventilu, voda stékající z WC nádrže, nedostatečné plnění nádrže nebo slabý tlak vody. Diagnostikovat poškození ventilového mechanismu lze pomocí několika způsobů. Nejčastější je vizuální kontrola, kdy je potřeba vyndat nádrž a zkontrolovat stav ventilového mechanismu. Další možností je naslouchat zvuku, který ventil vydává při plnění nádrže. Pokud slyšíte trhavý zvuk, nebo pokud ventil nefunguje správně, může být potřeba provést opravu.

Co může způsobit poškození mechanismu ventilu?

Nejčastější příčinou poškození ventilového mechanismu může být nadměrné používání, koroze a usazeniny, které se hromadí na ventilech a mohou vést k jejich nefunkčnosti. Další příčiny zahrnují špatnou instalaci, nekvalitní materiály, nadměrné tlaky vody a nízkou kvalitu vody. Životnost ventilu mohou ovlivnit i faktory jako teplota a vlhkost prostředí, ve kterém se ventil nachází, a frekvence údržby.

Jak lze opravit ventilový mechanismus?

Ventilový mechanismus WC lze opravit buď výměnou poškozeného dílu nebo jeho opravou. Oprava se obvykle týká gumových těsnění nebo plastových součástek. Pokud je však ventilový mechanismus vážněji poškozen, může být nutná jeho výměna.

Způsoby opravy ventilového mechanismu

Nejběžnějšími způsoby opravy ventilového mechanismu jsou výměna těsnění, výměna plnícího ventilu, výměna splachovacího tlačítka nebo jeho oprava, a úprava plovákového ventilu. Pokud je ventilový mechanismus vážněji poškozen, může být nutná jeho výměna.

Opravit ventilový mechanismus sám, nebo vyhledat odbornou pomoc?

Pokud se jedná o jednoduché úkony, jako například výměnu těsnění nebo plnícího ventilu, můžete ventilový mechanismus opravit sami. Pokud se však jedná o složitější úkony, nebo pokud nejste si jisti, co je třeba opravit, je lepší vyhledat pomoc instalatéra.

Jaké nástroje a materiály budu potřebovat?

K opravě ventilového mechanismu obvykle potřebujete následující nástroje a materiály:

 • šroubovák (křížový nebo plochý)
 • kleště
 • těsnění nebo plnící ventil
 • plastové díly (případně sada na opravu)
 • mazivo na závity
 • hadici na vodu

Jaký je postup opravy?

Postup opravy ventilového mechanismu se může lišit v závislosti na typu poškození a modelu WC, ale obecně platí následující kroky:

 1. Vypněte přívod vody k WC.
 2. Vyprázdněte nádrž a odpojte vodovodní hadici.
 3. Rozeberte ventilový mechanismus a zkontrolujte, co je třeba opravit.
 4. Pokud je potřeba, vyměňte poškozené díly nebo je opravte.
 5. Sestavte ventilový mechanismus zpět a znovu připojte vodovodní hadici.
 6. Zapněte přívod vody a zkontrolujte, zda ventilový mechanismus funguje správně.

Jak vizuálně ověřit stav ventilového mechanismu?

Ventilový mechanismus lze vizuálně zkontrolovat pomocí odstranění krytu ventilu a vizuální kontroly stavu těla ventilu, těsnění a dalších součástek. Pokud jsou viditelné známky opotřebení nebo poškození, je nutné provést opravu nebo výměnu.

Jak lze zjistit, zda ventilový mechanismus správně funguje?

Nejlepším způsobem, jak zkontrolovat, zda ventilový mechanismus správně funguje, je pozorovat, jak správně reaguje na ovládání. Pokud se ventil ovládá snadno a nevyskytují se žádné úniky, praskliny nebo jiné viditelné poškození, je pravděpodobné, že ventilový mechanismus správně funguje. Nicméně, pokud máte pochybnosti, můžete zavolat profesionálního instalatéra, který provede důkladnou kontrolu.

4.💥Poškození ventilového těla napouštěcího ventilu WC

Příčiny poškození ventilového těla napouštěcího ventilu WC

Nejčastější příčiny opotřebení ventilového těla

Opotřebení ventilového těla může být způsobeno běžným používáním. Časté otevírání a zavírání ventilu může způsobit opotřebení těsnících kroužků a dalších součástí ventilového mechanismu. Také mohou nastat problémy v důsledku tvrdé vody nebo přítomnosti nečistot v systému vodovodních trubek.

Příčiny fyzického poškození ventilového těla

Fyzické poškození ventilového těla může být způsobeno náhodným úderem, pádem nebo jiným druhem násilného kontaktu s ventilovým tělem. Také může dojít k poškození ventilu v důsledku špatné manipulace s ním při údržbě nebo opravě.

Jak poznám, že je ventilové tělo poškozené?

Příznaky poškození ventilového těla mohou zahrnovat únik vody z ventilu, nedostatečné naplnění nádrže WC nebo obtíže při ovládání ventilu. Pokud je ventilové tělo poškozené, může také docházet k zasekávání ventilu nebo k jiným problémům s jeho funkcí.

Lze ventilové tělo opravit, nebo je potřeba vyměnit celý ventil?

V některých případech lze ventilové tělo opravit, například výměnou těsnících kroužků nebo jiných součástí ventilového mechanismu. V jiných případech může být lepší vyměnit celý ventil. To záleží na rozsahu poškození a na celkovém stavu ventilu. Instalatér může poskytnout doporučení ohledně toho, zda je lepší provést opravu nebo výměnu.

Nejběžnější způsoby opravy ventilového těla

Existuje několik způsobů opravy ventilového těla, v závislosti na tom, jaký druh poškození ventilu se vyskytl. Jedním z běžných způsobů je výměna těsnění, což může být důvodem úniku vody z ventilu. Další možností je výměna celého ventilového mechanismu. Pokud jde o menší problémy, jako jsou například nárazové úniky, lze ventilové tělo často opravit pomocí speciálních lepidel nebo náplní.

Kdy je lepší vyměnit celý ventil?

Je lepší vyměnit celý ventil, pokud je ventilové tělo vážněji poškozeno nebo opotřebované a nelze ho již opravit. Pokud se jedná o starší ventil, může být výhodnější vyměnit celý ventilový mechanismus místo pouhé opravy ventilového těla.

Doporučené postupy údržby ventilového těla

Doporučuje se pravidelně kontrolovat ventilové tělo a těsnění na úniky vody. Pokud jsou nějaké problémy zjištěny, je důležité je co nejdříve vyřešit. Dále je vhodné pravidelně čistit ventilové tělo, například pomocí octa nebo speciálních čistících prostředků. Pokud se jedná o starší ventil, může být vhodné vyměnit celý ventilový mechanismus.

Jak často bych měl/a provádět údržbu ventilového těla?

Je vhodné provádět údržbu ventilového těla pravidelně, například jednou za půl roku. Pokud je váš ventil starší, může být nutné provádět údržbu častěji, například jednou za tři měsíce.

Jaké jsou kroky, pokud dojde k úniku vody z ventilu na WC?

Pokud dojde k úniku vody z ventilu na WC, můžete zkusit nejprve očistit těsnění ventilu a zkontrolovat, zda je správně umístěné. Pokud to nezabere, může být nutné provést výměnu těsnění, opravu ventilového mechanismu nebo vyměnit celý ventil. Pokud si nejste jisti, jak postupovat, neváhejte kontaktovat profesionálního instalatéra, aby vám pomohl s opravou.

5.🔘Porucha plováku napouštěcího ventilu

Co je plovák napouštěcího ventilu wc a jak funguje?

Plovák napouštěcího ventilu wc je součástka, která reguluje přívod vody do nádrže toalety. Je umístěna na ventili a vypadá jako plavecký kruh. Když je nádrž plná, plovák se zvedne a uzavře ventil, aby voda nepřetekla. Když se voda v nádrži sníží, plovák se spustí a ventil se otevře, aby doplnil vodu.

Příčiny poruchy plováku napouštěcího ventilu w

Běžné důvody poruchy plováku napouštěcího ventilu wc zahrnují:

 1. Znečištění nebo usazeniny na plováku
 2. Poškození plováku nebo ventilu
 3. Nastavení plováku nebo ventilu
 4. Výskyt koroze na ventilu
 5. Příliš mnoho napájecí vody do nádrže toalety

Jak diagnostikovat poruchu plováku

Příznaky poruchy plováku napouštěcího ventilu wc mohou zahrnovat:

 1. Trvalý nebo častý šum vody v nádrži
 2. Nízký nebo vysoký vodní tlak
 3. Neustálé přetékání vody do mísy toalety
 4. Plná nebo prázdná nádrž toalety, i když jste ji neplnili nebo vypustili
Jaké nástroje a materiály potřebuji k diagnostice a opravě?

K diagnostice a opravě poruchy plováku napouštěcího ventilu wc budete potřebovat následující nástroje a materiály:

 1. Náhradní díly, jako je plovák nebo ventil
 2. Klíč nebo šroubovák na utažení nebo uvolnění spojek
 3. Nádobu nebo kbelík pro sběr vody
 4. Čistící prostředky na odstranění usazenin
 5. Utěrky nebo hadříky na utírání a čištění
Jaké jsou kroky k diagnostice a opravě?

Kroky k diagnostice a opravě poruchy plováku napouštěcího ventilu wc zahrnují:

 1. Odstraňte víko nádrže toalety
 2. Zkontrolujte plovák na přítomnost znečištění nebo poškození. Pokud je potřeba, očistěte ho čistícím prostředkem nebo vyměňte.
 3. Zkontrolujte, zda je plovák správně nastaven. Pokud ne, upravte jeho polohu.
 4. Zkontrolujte ventil na přítomnost koroze nebo jiných poškození. Pokud je potřeba, vyměňte ventil.
 5. Při opravě nebo výměně dbejte na to, aby byly všechny spojky správně utaženy.
 6. Po dokončení opravy zkontrolujte, zda plovák a ventil správně fungují. Pokud ne, převezměte opravu.

Jak často bych měl/a kontrolovat plovák napouštěcího ventilu?

Je doporučeno kontrolovat plovák napouštěcího ventilu wc na poruchy alespoň jednou za rok.

Jak poznám poruchu?

Příznaky porouchaného plováku napouštěcího ventilu wc zahrnují:

 1. Trvalý nebo častý šum vody v nádrži
 2. Nízký nebo vysoký vodní tlak
 3. Neustálé přetékání vody do mísy toalety
 4. Plná nebo prázdná nádrž toalety, i když jste ji neplnili nebo vypustili
Jak mohu opravit nebo vyměnit plovák?

Kroky k opravě nebo výměně plováku napouštěcího ventilu wc zahrnují:

 1. Odstraňte víko nádrže toalety
 2. Odpojte plovák od ventila
 3. Odpojte spojky, které drží ventil na místě
 4. Vyjměte ventil z nádrže
 5. Odstraňte plovák z ventilu
 6. Připevněte nový plovák na ventil
 7. Připevněte nový ventil do nádrže
 8. Připojte spojky a zkontrolujte, zda jsou pevně utaženy
 9. Připojte nový plovák k ventilu
 10. Po dokončení opravy zkontrolujte, zda plovák a ventil správně fungují.
Nejčastější chyby při opravě nebo výměně plováku

Nejčastější chyby při opravě nebo výměně plováku napouštěcího ventilu wc zahrnují:

 1. Nedostatečné utažení spojek, což může vést k únikům vody
 2. Nesprávné umístění plováku, což může vést k nesprávnému fungování ventilu
 3. Použití nesprávného typu plováku nebo ventilu, což může vést k dalším problémům

Musím vyměnit celý napouštěcí ventil wc v případě poruchy?

Není vždy nutné vyměnit celý napouštěcí ventil wc, pokud je plovák porouchaný. V mnoha případech stačí vyměnit pouze plovák.

Alternativní řešení poruchy plováku

Jedním z alternativních řešení poruchy plováku napouštěcího ventilu wc je použití regulátoru průtoku, který snižuje množství vody, které přitéká do nádrže. Tento postup je účinný, ale může ovlivnit funkci splachování. Dalším řešením může být instalace nového typu ventilu, který nevyužívá plovák.

Jak nastavím výšku plováku napouštěcího ventilu wc?

Výšku plováku napouštěcího ventilu wc lze nastavit pomocí šroubu nebo závitu na ventili. Některé plováky mají také úchyty, které umožňují jednoduše nastavit výšku plováku.

Může porouchaný plovák způsobit další problémy?

Ano, porouchaný plovák napouštěcího ventilu wc může způsobit další problémy s toaletou, jako jsou úniky vody nebo snížená účinnost splachování. Proto je důležité poruchu plováku co nejdříve opravit.

Jak si vybrat správný náhradní plovák?

Při výběru správného náhradního plováku napouštěcího ventilu wc je důležité zohlednit typ a velikost vaší toalety, jakož i typ ventilu. Existují různé typy plováků, například kulaté, oválné nebo válcové, a různé velikosti plováků pro různé velikosti nádrží toalet. Před nákupem si tedy zkontrolujte typ a velikost vaší toalety a ventilu.

Jak poznám, že musím celý plovák vyměnit?

Pokud je plovák napouštěcího ventilu wc těžce poškozený nebo zanesený, může být nutné ho vyměnit. Pokud je oprava plováku neúspěšná a problém se stále vyskytuje, může být také nutné vyměnit celý ventil.

Nejčastější chyby při výměně plováku?

Nejčastější chyby při výměně plováku napouštěcího ventilu wc zahrnují:

 1. Nesprávné připojení nového plováku k ventilu
 2. Nesprávná výška plováku
 3. Nedostatečné utažení spojek, což může vést k únikům vody
 4. Použití nesprávného typu plováku nebo ventilu
Jak zajistit, aby plovák správně fungoval?

Po výměně plováku napouštěcího ventilu wc zkontrolujte, zda je správně připojen k ventilu a zda je nastaven na správnou výšku. Také se ujistěte, že jsou všechny spojky pevně utaženy, aby nedocházelo k únikům vody. Poté otestujte ventil a plovák, zda správně fungují a zda se nádrž plní a vypouští správně.

Shrnutí a doporučení

Pokud řešíte problémy s napouštěcím ventilem, ventilovým mechanismem nebo plovákem u vašeho WC, je důležité vědět, jaké jsou možné příčiny a jak tyto problémy správně řešit. Nedostatečná údržba a nevhodné řešení mohou mít negativní dopady na spotřebu vody a celkový stav vodovodního systému. Pokud se rozhodnete problémy řešit svépomocí, můžete způsobit škody, jako jsou úniky vody nebo poškození ventilového těla. Proto je lepší obrátit se na profesionální instalatéry, kteří zajistí spolehlivou opravu, úsporu času a nákladů a využijete záruku za opravu. Pokud potřebujete instalatérské služby v Praze, jako je oprava, výměna nebo instalace WC nebo jiných částí, neváhejte nás kontaktovat a podívejte se na náš ceník.

Zdroje:

 1. Novotný, P. (osobní komunikace, březen 2023). Údržba napouštěcího ventilu WC.
 2. Dawson, R. (2017). Plumbing: For Level 2 Technical Certificate and NVQ. Pearson Education Limited.
 3. The Complete Guide to Home Plumbing: A Comprehensive Manual, from Basic Repairs to Advanced Projects (2015). Creative Homeowner Press.
 4. Jackson, T. (2019). Plumbing 101: A Guide to DIY Plumbing Repairs. Independently published.
   
auto INKA servis
NEVÍTE SI RADY?

Volejte instalatéra

603 241 166
Volejte do 21:00. Praha a Středočeský kraj.
Obsluhujeme celou Prahu a okolí
Výjezdní místa:

Montujeme

tepelná čerpadla

tepelná č.

elektrokotle

elektrokotle

topení

radiátory

bojlery

bojlery

baterie

baterie

(včetně opravy)

vodoměry

vodoměry

sprchy / vany

sprch. kout, vana

(včetně opravy)

záchody

záchody

(včetně opravy)

čerpadla

čerpadla

přečerpávačky

přečerpávačky

kalovky

kalovky

umyvadla / dřezy

umyvadla, dřezy

(včetně opravy)

Ceny služeb

drobné opravy

Drobné opravy a montáže

– výměna roháčků
– výměna baterie
– havarijní servis (další příplatky)
– a další

příjezd 980 Kč + havarijní přípl. 500 Kč + práce 650 Kč / hod. 

příjezd 980 Kč + havarijní přípl. 500 Kč + práce 650 Kč / hod. 

montáž topení

Rozsáhlejší montáže

– výměna rozvodů vody
– rekonstrukce koupelny
– výměna radiátorů a topných rozvodů
– a další

individuální nacenění

individuální nacenění

revize

Preventivní servis

– proplach topného sytému
– kontrola topného systému
– kontrola rozvodů vody
– a další

individuální nacenění

individuální nacenění

AKTUÁLNĚ

Tepelné čerpadlo vzduch-voda na klíč

Tepelné čerpadlo jihokorejského výrobce LG dodáváme včetně montáže.
Desítky realizací. Vyřídíme za vás dotaci.

CELÁ PRAHA A OKOLÍ

INSTALATÉŘI & TOPENÁŘI

fotka týmu

KONTAKT

PRACOVNÍ DOBA

Každý den 6:00 – 21:00