Oprava odpadu: prorůstání kořenů, zborcení…

Tento článek se zabývá nejčastějšími problémy odpadního potrubí a kanalizace, jako je koroze, prasklé stěny, netěsné spoje, prorůstání kořenů, zborcené části či staticky narušená kanalizace a rozpadlé potrubí, a nabízí řešení a prevenci těchto problémů.

Název problému Typický projev Ostatní projevy Shrnutí jak vyřešit Nejčastější místo – typická hloubka
Rozpadlá potrubí Praskliny a díry v potrubí Úniky vody, zápach, zpomalený odtok Výměna poškozeného úseku potrubí, použití odolnějšího materiálu Starší potrubí, hloubka 1-2 metry
Koroze odpadního potrubí Prořídnutí stěn potrubí, úniky vody Zápach, zanesení potrubí, zpomalený odtok Výměna korozi napadeného potrubí, použití odolnějšího materiálu Starší potrubí z kovu, hloubka 1-2 metry
Popraskané stěny, trhliny a zlomy odpadního potrubí Viditelné praskliny nebo zlomy v potrubí Úniky vody, zápach, zanesení potrubí Oprava nebo výměna poškozených úseků potrubí Různá místa, hloubka 1-3 metry
Netěsné spoje odpadního potrubí a kanalizačních přípojek Úniky vody kolem spojů Zápach, zanesení potrubí, zpomalený odtok Oprava nebo výměna netěsných spojů Spoje potrubí, hloubka 1-2 metry
Prorůstání kořenů do odpadního potrubí Kořeny rostoucí uvnitř potrubí Zanesení potrubí, zpomalený odtok, praskliny potrubí Odstranění kořenů, oprava potrubí, zamezení dalšímu prorůstání Potrubí v blízkosti stromů, hloubka 1-3 metry
Zborcené části odpadního potrubí Zříceniny nebo zborceniny potrubí Úniky vody, zápach, zanesení potrubí Oprava nebo výměna zborcených úseků potrubí Místa se zvýšeným zatížením, hloubka 1-3 metry
Staticky narušená kanalizace Prohnutí nebo deformace potrubí Praskliny potrubí, úniky vody, zanesení potrubí Posouzení statického stavu, zajištění zatížení, oprava potrubí Místa se zvýšeným zatížením, hloubka 1-3 metry

Které části odpadního potrubí jsou nejvíce náchylné k poškození?

Vliv materiálů na náchylnost k poškození

Jaký materiál je nejodolnější proti poškození?

Nejodolnější materiály proti poškození zahrnují litinu a plast, jako jsou PVC nebo HDPE. Tyto materiály jsou odolné proti korozi, prorůstání kořenů, nárazům a dalším druhům poškození. Z toho důvodu se stále více používají v nových instalacích a opravách.

Jaký materiál je nejvíce náchylný k poškození?

Nejvíce náchylné k poškození jsou potrubí vyrobená z materiálů, jako je keramika, azbestocement a ocel. Keramická potrubí mohou být náchylná k praskání a zlomení, zatímco azbestocement a ocel mohou být náchylné k korozi a důsledkům působení chemikálií.

Vliv umístění potrubí na náchylnost k poškození

Jaké faktory ovlivňují náchylnost k poškození v závislosti na umístění potrubí?

Faktory ovlivňující náchylnost k poškození v závislosti na umístění potrubí zahrnují:

 1. Půdní podmínky: Půda s vysokým obsahem vlhkosti nebo agresivními chemickými složkami může způsobit korozi potrubí. Půda se zvýšenou hladinou sedimentů nebo pohyblivou zeminou může způsobit praskání nebo zborcení potrubí.
 2. Hloubka položení: Potrubí položené v menší hloubce jsou náchylnější k poškození způsobenému nárazy, zatížením vozidel nebo stavebními pracemi.
 3. Proximity ke stromům: Potrubí v blízkosti stromů s agresivními kořenovými systémy jsou náchylnější k prorůstání kořenů a následnému poškození.
 4. Teplotní změny: Potrubí vystavené extrémním teplotním změnám může být náchylnější k praskání a poškození v důsledku smršťování a rozpínání materiálu.
 1. Věk a stav potrubí: Starší potrubí nebo potrubí, které již bylo v minulosti poškozeno, je obecně náchylnější k dalšímu poškození.
 2. Zatížení a tlak: Potrubí vystavené zvýšenému zatížení nebo tlaku může být náchylnější k praskání, zborcení nebo jiným druhům poškození.
 3. Kvalita materiálu a instalace: Potrubí vyrobené z nižší kvality materiálu nebo špatně nainstalované může být náchylnější k poškození.

Při plánování a realizaci oprav a údržby odpadního potrubí je důležité zohlednit všechny tyto faktory, aby bylo dosaženo co největší odolnosti proti poškození.

🌱Prorůstání kořenů do odpadního potrubí

Jak zabránit prorůstání kořenů

Jaké preventivní opatření lze provést?

 1. Instalace kořenových bariér v blízkosti potrubí
 2. Pravidelná kontrola a údržba potrubí, aby se zabránilo únikům, které přitahují kořeny
 3. Použití potrubí odolných vůči prorůstání kořenů, jako jsou PVC nebo HDPE trubky
 4. Plánování zahradnických úprav s ohledem na umístění potrubí a rostlin

Jaký vliv má výběr rostlin na prorůstání kořenů do potrubí?

Výběr rostlin má značný vliv na prorůstání kořenů do potrubí. Vyhněte se výsadbě stromů s agresivním kořenovým systémem v blízkosti potrubí. Zvolte rostliny s mělkým a méně invazivním kořenovým systémem, který nebude hrozit potrubí.

Jaké zahradnické techniky mohou pomoci předcházet prorůstání kořenů?

Zahradnické techniky, které mohou pomoci předcházet prorůstání kořenů do potrubí, zahrnují:

 1. Výsadba stromů a keřů v dostatečné vzdálenosti od potrubí
 2. Výběr rostlin s mělkým a kompaktním kořenovým systémem
 3. Použití kořenových bariér nebo izolačních materiálů
 4. Pravidelné prořezávání a údržba stromů a keřů

Jaké problémy mohou vzniknout v důsledku prorůstání kořenů? 

 1. Ucpání nebo zúžení potrubí
 2. Poškození nebo prasknutí potrubí
 3. Zvýšená potřeba čištění a údržby potrubí
 4. Záplavy nebo úniky vody

Jak zjistit, zda kořeny prorůstají do potrubí?

 1. Pomalý odtok vody nebo opakované ucpání
 2. Zvýšená vlhkost v oblasti kolem potrubí
 3. Neobvyklé pachy nebo mokré skvrny na zahradě
 4. Inspekce potrubí pomocí kamerového systému, který umožňuje zjistit, zda došlo k prorůstání kořenů do potrubí

Příčiny prorůstání kořenů do potrubí 

 1. Hledání vody a živin: Kořeny stromů a rostlin se přirozeně šíří v půdě, aby našly vodu a živiny. Potrubí může obsahovat vlhkost a živiny, které kořeny přitahují.
 2. Zastaralé nebo poškozené potrubí: Staré nebo poškozené potrubí může být náchylnější k prorůstání kořenů, protože může mít trhliny nebo netěsnosti, které umožňují vniknutí kořenů.
 3. Blízkost rostlin k potrubí: Vysazování stromů a keřů v blízkosti potrubí zvyšuje riziko prorůstání kořenů do potrubí.
 4. Agresivní kořenové systémy: Některé rostliny mají agresivní kořenové systémy, které se snadno šíří a mohou prorůst do potrubí.

Proč kořeny rostlin prorůstají do potrubí?

Kořeny rostlin prorůstají do potrubí, protože hledají zdroje vody a živin. Potrubí může obsahovat vlhkost a živiny, které kořeny přitahují. Navíc, kořeny mohou prorůst do potrubí, pokud je potrubí poškozené nebo má trhliny, které umožňují vniknutí kořenů.

Jaké faktory zvyšují riziko prorůstání kořenů?

Některé faktory zvyšující riziko prorůstání kořenů do potrubí zahrnují:

 1. Blízkost rostlin k potrubí
 2. Zastaralé nebo poškozené potrubí
 3. Agresivní kořenové systémy některých rostlin
 4. Nedostatek vody nebo živin v půdě okolo potrubí

Řešení prorůstání kořenů do odpadního potrubí

Pokud máte problém s prorůstáním kořenů do odpadního potrubí, následující kroky mohou pomoci:

Jak odstranit kořeny z potrubí?

 1. Mechanická metoda: Použití odstraňovače kořenů nebo hadice s vysokotlakou vodou k pročištění potrubí.
 2. Chemické čištění: Použití chemických přípravků určených k likvidaci kořenů (POZOR!! Nesprávné použití chemických látek může způsobit poškození potrubí nebo znečištění vody).

Jak opravit potrubí poškozené kořeny?

 1. Oprava menšího poškození: Pokud je poškození malé, může být možné provést opravu pomocí záplaty nebo jiného těsnícího materiálu.
 2. Výměna poškozené části potrubí: Pokud je poškození rozsáhlejší, může být nutné vyměnit celou poškozenou část potrubí.

POZOR!! Oprava potrubí může být složitá a nebezpečná pro laiky. Chybně provedená oprava může způsobit další škody na potrubí nebo vytvořit únik vody. Doporučuje se vždy konzultovat nebo najmout profesionálního instalatéra pro opravu poškozeného potrubí.

🔸Koroze odpadního potrubí

Příznaky koroze odpadního potrubí a stupně poškození

Koroze odpadního potrubí může mít různé příznaky a stupně poškození. Mezi hlavní příznaky patří:

 1. Pomalý odtok vody
 2. Ucpané nebo zanesené potrubí
 3. Netěsnosti nebo prosakování vody
 4. Špatný zápach
 5. Zvýšená hladina vlhkosti v místnosti
 6. Viditelné poškození nebo rez na povrchu potrubí

Příčiny koroze odpadního potrubí

 1. Staré nebo špatné materiály potrubí
 2. Vliv chemických látek, jako jsou čistící prostředky nebo odpadní voda
 3. Elektrochemická koroze způsobená různými kovy v potrubním systému
 4. Zvýšená vlhkost nebo kondenzace
 5. Nízká kvalita vody, obsahující agresivní složky

Řešení koroze odpadního potrubí

Řešení koroze odpadního potrubí závisí na rozsahu poškození a příčině problému. Mezi možná řešení patří:

 1. Inspekce a diagnostika instalatérem pro určení rozsahu poškození a příčiny koroze
 2. Čištění a odstranění ucpaných nebo zanesených částí potrubí
 3. Oprava nebo výměna poškozených nebo zkorodovaných částí potrubí
 4. Použití ochranných materiálů nebo povlaků pro zvýšení odolnosti potrubí vůči korozi
 5. Pravidelná údržba a kontrola potrubního systému

POZOR!! Pokud se laik pokusí opravit zkorodované odpadní potrubí, může snadno poškodit potrubí nebo jeho připojení a způsobit únik vody či záplavy. Vždy se obraťte na profesionálního instalatéra pro inspekci, diagnostiku a opravy.

🔀Popraskané stěny, trhliny a zlomy odpadního potrubí

Příznaky popraskaných stěn odpadního potrubí a stupně poškození

 1. Netěsnosti nebo prosakování vody
 2. Zvýšená vlhkost v místnosti
 3. Špatný zápach
 4. Viditelné trhliny nebo zlomy na povrchu potrubí
 5. Zanesení nebo ucpaní potrubí

Příčiny popraskaných stěn odpadního potrubí 

Jaký vliv má zatížení na vznik trhlin a zlomů?

 1. Nadměrné zatížení potrubí, například z důsledku usazenin nebo nánosů
 2. Vnější tlak způsobený zeminou nebo kořeny stromů
 3. Neodborná instalace potrubí nebo špatná konstrukce

Jak ovlivňují změny teploty popraskané stěny potrubí?

 1. Cyklické změny teploty mohou způsobit smršťování a rozpínání materiálu, což vede k trhlinám
 2. Náhlé změny teploty, například při odtávání zmrzlého potrubí, mohou způsobit prasknutí

Řešení popraskaných stěn odpadního potrubí

Jak provést opravu trhlin a zlomů?

Oprava trhlin a zlomů závisí na rozsahu poškození a může zahrnovat:

 1. Inspekci a diagnostiku instalatérem
 2. Provedení dočasných oprav, jako je použití těsnící pásky nebo chemického těsnění
 3. Výměna poškozených částí potrubí
 4. Zpevnění potrubí nebo změna konstrukce pro snížení zatížení

Jak předcházet vzniku popraskaných stěn potrubí? 

 1. Pravidelná kontrola a údržba potrubního systému
 2. Správná instalace a konstrukce potrubního systému
 3. Ochrana potrubí před změnami teploty nebo vnějším tlakem
 4. Použití vhodných materiálů a těsnění

💧🔗Netěsné spoje odpadního potrubí a kanalizačních přípojek

Příznaky netěsných spojů

 1. Prosakování nebo únik vody
 2. Špatný zápach
 3. Zvýšená vlhkost v místnosti
 4. Vznik plísní nebo houbových růstů
 5. Poškození stěn nebo podlahy v důsledku vlhkosti

Příčiny netěsných spojů 

 1. Opotřebení těsnění nebo utažení spojů
 2. Neodborná instalace potrubí nebo spojů
 3. Pohyby zeminy nebo tlak z okolního prostředí
 4. Poškození materiálu potrubí nebo spojů v důsledku koroze nebo mechanického namáhání

Řešení netěsných spojů

Jak opravit netěsné spoje? 

 1. Inspekce a diagnostika instalatérem pro zjištění přesné příčiny netěsnosti
 2. Utáhnutí nebo výměna poškozených částí potrubí nebo spojů
 3. Výměna opotřebovaných nebo poškozených těsnění
 4. Zvážení použití těsnicích materiálů nebo lepidel pro zlepšení těsnosti spojů
 5. Kontrola a testování opravy, aby se zajistilo, že problém je vyřešen

Jak předcházet netěsným spojům?

Prevence netěsných spojů zahrnuje:

 1. Správná instalace a konstrukce potrubního systému
 2. Použití kvalitních materiálů a těsnění
 3. Pravidelná kontrola a údržba potrubního systému
 4. Ochrana potrubí před vnějším tlakem nebo pohybem zeminy

POZOR!! Pokud se laik pokusí opravit netěsné spoje bez pomoci instalatéra, může způsobit další poškození potrubí nebo spojů, což může vést k zhoršení problému a zvýšeným nákladům na opravy. Navíc, neodborná oprava může způsobit únik vody, což může vést k dalším škodám na majetku, jako je poškození stěn, podlahy nebo základů. Je důležité konzultovat opravy s odborným instalatérem, aby byla zajištěna správná diagnostika a řešení problému.

🔻Zborcené části odpadního potrubí

Příznaky zborcených částí odpadního potrubí

Jaké problémy signalizují zborcené potrubí?

Zborcené potrubí může způsobovat následující problémy:

 • Ucpání odpadu
 • Pomalý odtok vody
 • Zapáchající nebo špinavá voda
 • Voda pronikající do základů domu nebo do zahrady
 • Vznik kaluží na povrchu

Jak zjistit, zda je potrubí zborcené? 

 1. Vizualizace problémových oblastí, například zvýšená vlhkost nebo kaluže vody v okolí potrubí
 2. Použití inspekčních kamer pro prohlédnutí vnitřního stavu potrubí
 3. Konzultace s profesionálním instalatérem

Příčiny zborcení odpadního potrubí

Jaké faktory mohou vést ke zborcení potrubí?

Faktory, které mohou vést ke zborcení potrubí, zahrnují:

 • Stárnutí nebo opotřebení materiálu potrubí
 • Korozní poškození
 • Pohyb půdy nebo sesuvy půdy
 • Těžké zatížení nad potrubím, například provoz těžkých strojů

Jaké události mohou způsobit zborcení potrubí? 

 • Extrémní povětrnostní podmínky, jako jsou záplavy nebo tání sněhu
 • Zemětřesení nebo jiné geologické události
 • Stavební nebo inženýrské chyby

Jak opravit zborcené potrubí:

 1. Identifikace zborceného úseku pomocí inspekční kamery nebo vizuální kontroly
 2. Odkopání zborceného úseku potrubí
 3. Odstranění zborceného úseku potrubí
 4. Nahrazení zborceného úseku novým potrubím
 5. Zpětné zasypání a obnovení povrchu

POZOR!! Oprava zborceného potrubí může být náročná a nebezpečná práce, která vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti. Laik, který se pokouší opravit zborcené potrubí svépomocí, může způsobit další škody na potrubí nebo na okolních konstrukcích. Mohou také vzniknout bezpečnostní rizika v důsledku neodborné manipulace s těžkým zařízením nebo prací v hlubokých jámách.

Jak předcházet zborcení potrubí? 

 • Pravidelná kontrola a údržba potrubí
 • Používání kvalitních materiálů a správných konstrukčních technik při instalaci potrubí
 • Zajištění dostatečné hloubky pokládky potrubí a ochrany před extrémními povětrnostními vlivy
 • Omezení těžkého provozu v blízkosti potrubí
 • Monitorování pohybu půdy a řešení problémů s odvodněním v okolí potrubí

Dodržováním těchto preventivních opatření a pravidelným konzultováním s profesionálním instalatérem můžete minimalizovat riziko zborcení potrubí a prodloužit jeho životnost.

⚡Staticky narušená kanalizace

Příznaky statického narušení kanalizace

Statické narušení kanalizace může mít několik příznaků, mezi které patří:

 • Praskliny nebo deformace v potrubí nebo jeho spojích
 • Zvýšený výskyt zácp nebo pomalý odtok vody
 • Přítomnost vlhkosti nebo vody v blízkosti potrubí, která nemá jasný zdroj
 • Neobvyklé sesedání nebo zvedání terénu v okolí kanalizace
 • Přítomnost pachu nebo nepříjemného zápachu v okolí potrubí

Jak zjistit, zda je kanalizace staticky narušená?

K zjištění statického narušení kanalizace je třeba provést inspekci a diagnostiku potrubí. To může zahrnovat:

 1. Vizuální kontrola potrubí a jeho okolí
 2. Použití kamerové inspekce pro zjištění prasklin, deformací nebo dalších poškození uvnitř potrubí
 3. Testování statické pevnosti potrubí pomocí vhodných metod, jako je například hydrostatický test
 4. Konzultace s profesionálním instalatérem, který může posoudit stav potrubí a odhalit případné statické narušení

Příčiny statického narušení kanalizace

Jaké faktory mohou vést k statickému narušení kanalizace?

Faktory, které mohou vést k statickému narušení kanalizace, zahrnují:

 1. Pohyb půdy nebo sesuvy
 2. Nadměrné zatížení zeminy nebo dopravy v blízkosti potrubí
 3. Neadekvátní materiály nebo konstrukční metody použité při výstavbě potrubí
 4. Eroze nebo korozivní procesy, které postupně oslabují potrubí
 5. Stárnutí a opotřebení materiálů

Jaké události mohou způsobit statické narušení kanalizace? 

 • Zemětřesení nebo jiné seismické aktivity
 • Stavební nebo výkopové práce v blízkosti potrubí
 • Záplavy nebo silné deště, které způsobují erozi nebo pohyb půdy
 • Prasknutí nebo poškození vodovodního potrubí, které způsobuje pronikání vody do země kolem kanalizace
 • Extrémní klimatické podmínky, které způsobují rychlé změny teploty a následné smršťování nebo rozpínání materiálů

Jak opravit staticky narušenou kanalizaci? 

 1. Diagnostika a hodnocení problému s pomocí profesionálního instalatéra
 2. Odstranění prasklin, deformací nebo jiných poškození pomocí metod, jako je trhlinování nebo výměna poškozených částí potrubí
 3. Posílení potrubí nebo jeho okolí pomocí materiálů nebo technik, jako jsou například betonové obaly nebo geotextilie
 4. Zajištění správného odvodnění a erozní ochrany v okolí potrubí
 5. Pravidelná kontrola a údržba kanalizace, aby se předešlo dalšímu statickému narušení

POZOR!! Pokud se laik pokouší opravit staticky narušenou kanalizaci svépomocí, může způsobit další škody, jako třeba neadekvátní opravy, které mohou zhoršit stav potrubí nebo způsobit další problémy, jako jsou zácpy nebo úniky. Laik nemá dostatečné znalosti, zkušenosti ani vybavení k diagnostice a řešení problému. Proto je důležité najmout profesionálního instalatéra, který dokáže posoudit situaci a provést správnou opravu.

Jak předcházet statickému narušení kanalizace?

 • Plánování a instalace kanalizace v souladu s normami a doporučeními pro materiály, konstrukční metody a umístění
 • Zajištění správného odvodnění a erozní ochrany v okolí potrubí
 • Pravidelná kontrola a údržba kanalizace, včetně inspekce potrubí a případných problémových oblastí
 • V případě stavebních nebo výkopových prací v blízkosti kanalizace důkladně zohlednit možný vliv na potrubí a přijmout opatření k jeho ochraně
 • Sledování klimatických a geologických podmínek v oblasti a přizpůsobení kanalizačního systému pro zvládnutí potenciálních změn, jako jsou zvýšený dešťový úhrn nebo seismická aktivita

🛠️Rozpadlá potrubí

Příznaky rozpadlého potrubí

Jaké problémy signalizují rozpadlé potrubí?

 • Problémy signalizující rozpadlé potrubí zahrnují:
 • Pomalý odtok vody
 • Neobvyklé pachy nebo zápach z kanalizace
 • Zvýšená vlhkost nebo zatékání v blízkosti potrubí
 • Zaplavení nebo záplavy v místě potrubí
 • Hluk nebo bublání ve vašem kanalizačním systému
 • Pukliny v podlaze nebo zdech blízko potrubí

Jak zjistit, zda je potrubí rozpadlé?

 1. Zjišťování rozpadlého potrubí může zahrnovat:
 2. Vizualizaci potrubí pomocí inspekční kamery
 3. Hledání puklin nebo netěsností na povrchu potrubí
 4. Kontrola přítomnosti zápachu nebo vlhkosti v blízkosti potrubí
 5. Sledování výkonu odtoků a kanalizačního systému
 6. V případě podezření na rozpadlé potrubí je vhodné kontaktovat profesionálního instalatéra pro odbornou diagnostiku.

Příčiny rozpadlého potrubí

Jaké faktory mohou vést k rozpadu potrubí?

 • Stáří potrubí a opotřebení materiálu
 • Agresivní chemické látky nebo korozivní prostředí
 • Přetížení nebo nevhodná konstrukce potrubí
 • Přírodní katastrofy, jako jsou zemětřesení nebo sesuvy půdy
 • Vliv rostlinných kořenů prorůstajících do potrubí

Jaké materiály jsou náchylnější k rozpadu?

 • Ocel a železné potrubí, které mohou být náchylné k korozi
 • Starší keramické potrubí, které může být náchylné k prasklinám a lámání

Jak opravit rozpadlé potrubí?

 1. Výměna poškozených nebo rozpadlých částí potrubí novými materiály, jako je PVC nebo ocel s vyšší odolností vůči korozi
 2. Použití techniky tzv. „relining“, kdy se do stávajícího potrubí vloží nová vnitřní vrstva, která zpevní a zabezpečí potrubí
 3. Oprava puklin nebo netěsností pomocí speciálních těsnících materiálů
 4. Odstranění kořenů rostlin prorůstajících do potrubí a jejich následné zabezpečení

Jak předcházet rozpadu potrubí?

Několik tipů, jak předcházet rozpadu potrubí:

 • Pravidelně kontrolujte a udržujte svůj kanalizační systém
 • Vyhněte se používání agresivních čistících prostředků nebo chemikálií, které mohou poškodit potrubí
 • Zvažte použití moderních a odolnějších materiálů při instalaci nebo renovaci potrubí
 • V případě stromů nebo rostlin s agresivním kořenovým systémem, zvažte jejich přesazení nebo odstranění
 • V případě potřeby konzultujte s instalatérem o vhodném návrhu potrubí a jeho zatížení

POZOR!! Neodporné řešení prováděné svépomocí laikem může způsobit:

 • Nesprávnou diagnostiku a opravu problému
 • Zhoršení stavu potrubí nebo jeho další poškození
 • Významné finanční náklady na následnou odbornou opravu
 • Bezpečnostní rizika, jako je únik plynu nebo záplavy

Laikovi mohou chybět:

 • Potřebné vybavení, jako inspekční kamery nebo speciální nástroje
 • Znalosti a zkušenosti s diagnostikou a opravou různých typů potrubí
 • Schopnost správně posoudit a řešit potenciální rizika a komplikace

Nabídka instalatérských služeb v Praze a okolí

Pokud se laik pokouší řešit problémy s odpadním potrubím svépomocí, může dojít k významným rizikům a škodám, jako jsou poškození potrubí, únik vody nebo špatná oprava. Nečekejte a využijte našich instalatérských služeb v Praze pro opravu, výměnu či instalaci wc nebo jeho částí. Zavolejte nám nebo se podívejte na náš ceník. S profesionálním instalatérem získáte záruku spolehlivé opravy, úsporu času a nákladů, a odborné znalosti.

Zdroje:

 1. Ústně předávané znalosti od Petra Novotného, instalatéra s bohatou instalatérskou praxí.
 2. „The Complete Guide to Home Plumbing: New, Updated & Expanded Edition“ (Celkový průvodce domácím potrubím: Nové, aktualizované a rozšířené vydání) od Merle Henkenius.
 3. „Sewerage Rehabilitation Manual“ (Manuál rekonstrukce kanalizace) od Water Research Center (WRC).
 4. „Modern Plumbing“ (Moderní potrubí) od E. Keith Blankenbaker.
   
auto INKA servis
NEVÍTE SI RADY?

Volejte instalatéra

603 241 166
Volejte do 21:00. Praha a Středočeský kraj.
Obsluhujeme celou Prahu a okolí
Výjezdní místa:

Montujeme

tepelná čerpadla

tepelná č.

elektrokotle

elektrokotle

topení

radiátory

bojlery

bojlery

baterie

baterie

(včetně opravy)

vodoměry

vodoměry

sprchy / vany

sprch. kout, vana

(včetně opravy)

záchody

záchody

(včetně opravy)

čerpadla

čerpadla

přečerpávačky

přečerpávačky

kalovky

kalovky

umyvadla / dřezy

umyvadla, dřezy

(včetně opravy)

Ceny služeb

drobné opravy

Drobné opravy a montáže

– výměna roháčků
– výměna baterie
– havarijní servis (další příplatky)
– a další

příjezd 980 Kč + havarijní přípl. 500 Kč + práce 650 Kč / hod. 

příjezd 980 Kč + havarijní přípl. 500 Kč + práce 650 Kč / hod. 

montáž topení

Rozsáhlejší montáže

– výměna rozvodů vody
– rekonstrukce koupelny
– výměna radiátorů a topných rozvodů
– a další

individuální nacenění

individuální nacenění

revize

Preventivní servis

– proplach topného sytému
– kontrola topného systému
– kontrola rozvodů vody
– a další

individuální nacenění

individuální nacenění

AKTUÁLNĚ

Tepelné čerpadlo vzduch-voda na klíč

Tepelné čerpadlo jihokorejského výrobce LG dodáváme včetně montáže.
Desítky realizací. Vyřídíme za vás dotaci.

CELÁ PRAHA A OKOLÍ

INSTALATÉŘI & TOPENÁŘI

fotka týmu

KONTAKT

PRACOVNÍ DOBA

Každý den 6:00 – 21:00