Oprava přívodů vody u WC 💦

Tento článek poskytuje podrobný přehled o řešení problémů s přívody vody do WC, včetně identifikace a opravy poškozených komponent, zastavení úniku vody a výměny hadiček a přívodních kohoutků.

Typ komponenty Příznaky problémů a typy poškození Způsob řešení
Hadice přívodu vody Úniky vody, ucpaní, poškození hadice Výměna hadice, vyčištění nebo oprava
Přívodní kohoutek Úniky vody, špatný tlak vody, nesprávně nastavený kohoutek Oprava nebo výměna kohoutku, nastavení
Těsnění a spojovací prvky mezi hadicí, kohoutkem a WC Úniky vody, poškození těsnění nebo spojovacích prvků Výměna těsnění nebo spojovacích prvků
Plnící (napouštěcí) ventil Hladina vody v nádržce je příliš vysoká nebo nízká, úniky vody z nádržky, špatný přívod vody Oprava nebo výměna plnícího ventilu
Plovák Hladina vody v nádržce je příliš vysoká nebo nízká, nádržka se přetéká nebo nedoplňuje Nastavení plováku, výměna nebo oprava
Vypouštěcí ventil Špatné vypouštění vody při spláchnutí, úniky vody do WC mezi splachováním, nádržka se nedoplňuje nebo přetéká Oprava nebo výměna vypouštěcího ventilu

Co dělat v případě úniku vody z přívodu do WC

Jaký je postup pro zastavení úniku vody z přívodu do WC?

Postup pro zastavení úniku vody z přívodu do WC:

 1. Vypněte přívod vody: Otočte přívodní kohoutek ve směru hodinových ručiček, aby jste uzavřel přívod vody do WC.
 2. Odstraňte případnou vodu: Pomocí hadru nebo ručníku vysušte okolí místa úniku, abyste lépe viděli, odkud voda uniká.
 3. Identifikujte místo úniku: Zjistěte, zda únik pochází z přívodní hadice, kohoutku nebo těsnění a spojovacích prvků mezi hadicí, kohoutkem a WC.
 4. Provizorní oprava: Pokud je problém zjevný a jednoduchý, můžete provést dočasnou opravu, například utažením šroubu nebo výměnou těsnění.

POZOR!! Pokud nejste zkušený s opravami WC nebo si nejste jistí, jak provést opravu, raději kontaktujte profesionálního instalatéra, aby se zabránilo dalším problémům.

Kdy je nutné povolat instalatéra na opravu úniku vody u WC?

Někdy je nezbytné povolat instalatéra na opravu úniku vody u WC. Situace, kdy je to nutné, zahrnují:

 1. Pokud nejste schopni identifikovat zdroj úniku vody nebo jste si nejistí, jak provést opravu.
 2. Pokud jste provedli dočasnou opravu, ale únik vody pokračuje nebo se zhoršuje.
 3. Pokud se jedná o složitější problém, jako je poškozený přívodní kohoutek nebo plnící ventil, který vyžaduje specializované nástroje a dovednosti.
 4. Pokud máte obavy, že vaše opravy by mohly způsobit další poškození nebo problémy, je lepší nechat opravu na profesionálovi.

Jak vyměnit hadičku na WC

Jak vybrat hadičku na wc

Při výběru správného typu hadičky na přívod vody k WC je důležité zvážit následující faktory:

 1. Délka: Hadice by měla být dostatečně dlouhá, aby dosáhla z přívodního kohoutku na připojení WC, ale ne tak dlouhá, aby se zbytečně ohýbala nebo kroužila.
 2. Průměr: Zkontrolujte průměr závitů na přívodním kohoutku a WC, aby jste vybral správný průměr hadice.
 3. Materiál: Hadice mohou být vyrobeny z různých materiálů, jako je nerezová ocel, plast nebo pryž. Vyberte materiál, který je odolný a snadno udržitelný.

Jaké typy hadiček na přívod vody k WC existují?

Existují různé typy hadiček na přívod vody k WC, které se liší materiálem, průměrem a délkou. Nejběžnější typy zahrnují:

 1. Nerezová ocel: Odolná a snadno udržitelná, často se používá pro přívod vody k WC.
 2. Plast: Lehká a flexibilní, plastové hadice jsou obvykle levnější, ale méně odolné než nerezové oceli.
 3. Pryž: Měkká a flexibilní, pryžové hadice jsou vhodné pro některé aplikace, ale mohou být náchylnější k poškození.

Jak zjistit, jakou hadičku potřebuji pro své WC?

Změřte současnou hadici. Pro měření budete potřebovat:

 1. Metr nebo pásmo: Pro měření délky hadice.
 2. Závitový měřič nebo posuvné měřítko: Pro měření průměru závitů.

Jaký je postup pro měření hadice WC?

 1. Odpojte starou hadici od přívodního kohoutku a WC.
 2. Změřte délku hadice metrem nebo pásmem.
 3. Změřte průměr závitů na přívodním kohoutku a WC pomocí závitového měřřiče nebo posuvného měřítka.
 4. Zaznamenejte si délku a průměr závitů, které budete potřebovat pro výběr nové hadice.

Jaký je postup výměny hadičky na WC?

 1. Vypněte přívod vody k WC uzavřením přívodního kohoutku.
 2. Odpojte starou hadici od přívodního kohoutku a WC, povolte šroubovací spojení pomocí klíče nebo kleští.
 3. Před instalací nové hadice zkontrolujte těsnění a vyměňte je, pokud jsou opotřebované nebo poškozené.
 4. Připojte novou hadici k přívodnímu kohoutku a WC, ujistěte se, že spojení jsou pevně utažené, ale nepřetahujte je.
 5. Otevřete přívodní kohoutek a zkontrolujte, zda nejsou žádné úniky.

V případě panelákových stoupaček je postup obecně stejný. Důležité je věnovat pozornost umístění přívodního kohoutku ve stoupačkách a být opatrný při manipulaci s potrubím, aby nedošlo k poškození okolního potrubí nebo konstrukce.

Jaké nástroje budu potřebovat pro výměnu hadičky?

Pro výměnu hadičky na WC budete potřebovat následující nástroje:

 1. Klíč nebo kleště: Pro povolení a utahování šroubovacích spojení.
 2. Náhradní těsnění: Pro výměnu opotřebovaných nebo poškozených těsnění.
 3. Nová hadice: Vybraná na základě změřené délky a průměru závitů.

Výměna přívodního kohoutku vody

Jaký je postup pro výměnu přívodního kohoutku vody u kombi wc a závěsného WC?

Postup pro výměnu přívodního kohoutku vody u kombi WC a závěsného WC je následující:

 1. Nejprve vypněte hlavní přívod vody do domu nebo bytu, aby nedošlo k úniku vody během práce.
 2. Otevřete kohoutky v koupelně, aby se uvolnila stojatá voda z potrubí.
 3. U kombi WC je přívodní kohoutek obvykle umístěn na spodní straně nádržky. U závěsného WC postupujte podle kroků pro nalezení přívodu vody, které jsem uvedl výše.
 4. Odpojte hadici nebo potrubí od starého přívodního kohoutku. U kombi WC může být nutné nejprve odšroubovat víko nádržky.
 5. POZOR!! Před odstraněním starého kohoutku se ujistěte, že jste povolili veškeré upevňovací prvky, aby nedošlo k poškození potrubí nebo nádržky. Používejte vhodný nástroj, jako je klíč nebo kleště.
 6. Odstraňte starý kohoutek a nainstalujte nový. Při utahování upevňovacích prvků nepřetahujte.
 7. Připojte hadici nebo potrubí zpět k novému přívodnímu kohoutku a zkontrolujte, zda je spojení těsné.
 8. Zapněte hlavní přívod vody a otevřete přívodní kohoutek. Zkontrolujte, zda nedochází k úniku vody.

Jak často bych měl vyměňovat přívodní kohoutek vody u závěsného a kombi WC?

Výměna přívodního kohoutku vody u závěsného a kombi WC by měla být prováděna podle potřeby nebo v případě závady. Většinou vydrží přívodní kohoutky několik let bez problémů. Doporučuje se pravidelně kontrolovat přívodní kohoutek a okolí na příznaky úniku nebo poškození.

Jaké nástroje budu potřebovat pro výměnu přívodního kohoutku u kombi a závěsného wc?

Pro výměnu přívodního kohoutku u kombi a závěsného WC budete potřebovat následující nástroje:

 1. Klíč nebo nastavitelné kleště – pro povolení a utahování upevňovacích prvků a připojení hadic nebo potrubí.
 2. Plochý nebo křížový šroubovák – pro odstranění víka nádržky kombi WC nebo ovládacího panelu závěsného WC.
 3. Odpadkový sáček nebo nádobu – pro zachycení případné vody, která může uniknout během odpojení hadic nebo potrubí.
 4. Ručník nebo hadr – pro utření přebytečné vody a udržení pracovního prostoru suchého.

Před zahájením práce se ujistěte, že jste seznámeni s postupem a pracujete opatrně, abyste předešli poškození WC nebo potrubí. V případě nejistoty nebo komplikací se obraťte na profesionálního instalatéra.

Těsnění k přívodu vody do WC

Jaká těsnění se používají pro přívod vody do WC?

Pro přívod vody do WC se používají následující typy těsnění:

 1. Pryžová nebo silikonová těsnění – tato těsnění jsou běžně používána pro spojení mezi přívodním kohoutkem a hadicí nebo potrubím. Poskytují pružný a těsný spoj, který zabraňuje úniku vody.
 2. PTFE pásky (teflonové) – tyto pásky se často používají pro utěsnění závitů na přívodním kohoutku nebo potrubí. Pásky se omotají kolem závitů, aby vytvořily těsný spoj.

Jak správně namontovat těsnění k přívodu vody do WC?

Postup pro správné namontování těsnění k přívodu vody do WC:

 1. Zkontrolujte, zda je těsnění správného typu a velikosti pro váš přívod vody do WC.
 2. Pro pryžová nebo silikonová těsnění: umístěte těsnění do předem určeného otvoru nebo drážky na přívodním kohoutku nebo hadici.
 3. Pro PTFE pásky (teflonové): odmotněte dostatečnou délku pásky a omotejte ji těsně kolem závitů přívodního kohoutku nebo potrubí. Omotejte pásku ve směru hodinových ručiček a překrývejte každé kolo o polovinu šířky pásky.
 4. Po instalaci těsnění připojte hadici nebo potrubí zpět k přívodnímu kohoutku a utáhněte spojení. Nepřetahujte, abyste nepoškodili těsnění.

Jak často bych měl vyměňovat těsnění?

Těsnění by mělo být vyměňováno podle potřeby nebo v případě závady. Je důležité pravidelně kontrolovat těsnění u přívodu vody do WC na příznaky poškození, stárnutí nebo úniku vody. Pokud zjistíte nějaké z těchto příznaků, je čas těsnění vyměnit.

Špatný tlak vody

Jaké mohou být příčiny špatného tlaku vody u WC?

Existuje několik faktorů, které mohou vést ke snížení tlaku vody u WC. Některé z nejčastějších příčin zahrnují:

 • Ucpání potrubí: Když se potrubí ucpe kvůli nahromadění usazenin nebo jiných překážek, může to vést k omezení průtoku vody a snížení tlaku.
 • Porucha ventilů: Pokud jsou ventily vodovodního systému nebo ventil u WC poškozeny nebo zaneseny, může se snížit tlak vody.
 • Porucha čerpadla: Pokud váš domov má systém s čerpadlem, porucha čerpadla může způsobit snížení tlaku vody.
 • Nízký vodní tlak: Pokud je tlak vody v městské vodovodní síti nízký, může to ovlivnit tlak vody u vás doma.
 • Větší vzdálenost od vodovodního zdroje: Pokud je váš dům umístěn daleko od zdroje vody, může to také ovlivnit tlak vody.

POZOR!! Pokud laik pokouší se opravit potrubí nebo ventily, může to vést k dalším problémům a zhoršení situace. Je lepší nechat opravy na profesionálním instalatérovi.

Jaké jsou možnosti řešení problémů se špatným tlakem vody u WC?

Existuje několik způsobů, jak vyřešit problémy se špatným tlakem vody u WC. Některé z možností jsou:

 • Očištění potrubí: Pokud je potrubí ucpané, může být nutné ho vyčistit, aby se zlepšil průtok vody a tlak.
 • Oprava ventilů: Pokud jsou ventily poškozeny nebo zaneseny, je možné je opravit nebo vyměnit.
 • Oprava čerpadla: Pokud je problém způsoben poruchou čerpadla, může být nutné ho opravit nebo vyměnit.
 • Zvýšení tlaku vody: Pokud je problém způsoben nízkým tlakem vody v městské vodovodní síti, je možné instalovat tlakovou nádobu, která zlepší tlak.

Umístění přívodu vody k WC

Jaká je doporučená výška přívodu vody k WC?

Doporučená výška přívodu vody k WC se může lišit v závislosti na konkrétním modelu WC a místních stavebních předpisech. Obecně platí, že přívod vody by měl být umístěn ve výšce asi 20-30 cm nad podlahou a poblíž zadní strany WC, aby byl snadno přístupný a nezasahoval do prostoru kolem WC. U závěsných WC se přívod vody často nachází za zapuštěnou nádržkou. Vždy se řiďte pokyny výrobce a místními stavebními předpisy.

Je možné přesunout přívod vody k WC na jiné místo?

Přesunutí přívodu vody k WC na jiné místo je možné, ale může být náročné a vyžaduje znalosti vodoinstalace a možná stavební úpravy. Přesun přívodu vody zahrnuje změnu polohy potrubí a připojení k novému místu. Před zahájením jakýchkoli úprav je důležité zvážit následující faktory:

 1. Stavební předpisy a normy – zkontrolujte, zda vaše plánované úpravy splňují místní stavební předpisy a normy.
 2. Dostupnost a umístění potrubí – zkontrolujte, zda jsou v blízkosti nového místa přívodu vody dostupné potrubí a kanalizační přípojky.
 3. Prostorové omezení – ujistěte se, že nové umístění přívodu vody nezasáhne do prostoru kolem WC nebo jiných zařízení v koupelně.
 4. Náklady – zvažte náklady na práci, materiály a možné stavební úpravy.

V případě, že se rozhodnete přesunout přívod vody, doporučujeme spolupracovat s profesionálním instalatérem, který zajistí správnou instalaci a dodržení všech stavebních předpisů.

Jak najít přívod vody u zapuštěného WC Geberit

Postup pro nalezení přívodu vody u zapuštěného WC Geberit je následující:

 1. Vyhledejte ovládací panel na WC, který je obvykle umístěn na zdi nad toaletou.
 2. Sejměte ovládací panel tím, že jej zlehka vytáhnete směrem nahoru nebo odstraníte případné šrouby či západky.
 3. Po odstranění ovládacího panelu byste měli vidět přístup k zapuštěné nádržce a potrubí.
 4. Přívod vody bude spojen s nádržkou pomocí hadice nebo potrubí. Vodovodní kohoutek by měl být umístěn poblíž.

Co bych měl dělat, pokud nemohu najít přívod vody?

Pokud nemůžete najít přívod vody, zvažte následující kroky:

 1. Zkontrolujte, zda jste správně odstranili ovládací panel a máte přístup k vnitřním částem zapuštěného WC.
 2. Prohlédněte si návod k obsluze nebo výkresy od výrobce WC (Geberit), které mohou poskytnout informace o umístění přívodu vody.
 3. Zkuste se poradit s instalatérem, který WC instaloval, nebo kontaktujte zákaznickou podporu výrobce.
 4. POZOR!! Nepokoušejte se rozebírat celou konstrukci zapuštěného WC, pokud nejste zcela jisti, co děláte. Můžete způsobit poškození nebo zhoršit problém.

Pokud i přes tyto kroky stále nemůžete najít přívod vody, doporučujeme kontaktovat profesionálního instalatéra, který vám může pomoci s vaším problémem.

Údržba přívodů vody u WC

Jak provádět pravidelnou údržbu přívodů vody u WC?

Pravidelná údržba přívodů vody u WC je důležitá pro prevenci úniků vody, zajištění správné funkce WC a prodloužení životnosti zařízení. Následujte tyto kroky pro provádění údržby:

 1. Kontrola přívodního kohoutku a těsnění – zkontrolujte přívodní kohoutek a těsnění mezi kohoutkem a hadicí nebo potrubím na známky úniku vody, poškození nebo stárnutí. V případě potřeby vyměňte těsnění nebo opravte kohoutek.
 2. Kontrola hadic a potrubí – pravidelně zkontrolujte hadice a potrubí na známky opotřebení, prasklin nebo úniku vody. V případě poškození vyměňte hadice nebo potrubí.
 3. Čištění a kontrola plnícího ventilu a splachovacího mechanismu – odstraňte víko nádržky a zkontrolujte plnící ventil a splachovací mechanismus. Vyčistěte je od vápníku a nečistot, zkontrolujte pružiny a těsnění a v případě potřeby je vyměňte.
 4. Kontrola ovládacího panelu a tlačítek – u závěsných WC zkontrolujte ovládací panel a tlačítka splachování na správnou funkci a udržujte je čisté.

Shrnutí článku:

Článek poskytuje podrobný přehled o řešení problémů s přívody vody do WC, včetně identifikace a opravy poškozených komponent, zastavení úniku vody a výměny hadiček a přívodních kohoutků. Řešení problémů s přívodem vody do WC svépomocí může vést k vážným rizikům a škodám, jako jsou úniky vody, poškození zařízení a zvýšené náklady na opravy. Nechte své problémy s WC na profesionálním instalatérovi v Praze, který nabízí opravy, výměny a instalace WC nebo jeho částí. Zavolejte nám telefonicky nebo se podívejte na naši stránku s ceníkem. Výhody řešení profesionálním instalatérem zahrnují záruku za spolehlivou opravu, úsporu času a nákladů, a profesionální znalosti.

Zdroje informací:

 1. Petr Novotný, ústně předávané znalosti od instalatéra s bohatou praxí.
 2. Dougherty, S. (2018). Plumbing: A Comprehensive Guide. Indianapolis: Wiley Publishing.
 3. Massey, H. C., & Massey, R. D. (2017). Audel Plumbers Pocket Manual. Hoboken: John Wiley & Sons.
 4. Treloar, R. (2018). Plumbing Complete: Expert Advice from Start to Finish. Newtown: Taunton Press.
   
auto INKA servis
NEVÍTE SI RADY?

Volejte instalatéra

603 241 166
Volejte do 21:00. Praha a Středočeský kraj.
Obsluhujeme celou Prahu a okolí
Výjezdní místa:

Montujeme

tepelná čerpadla

tepelná č.

elektrokotle

elektrokotle

topení

radiátory

bojlery

bojlery

baterie

baterie

(včetně opravy)

vodoměry

vodoměry

sprchy / vany

sprch. kout, vana

(včetně opravy)

záchody

záchody

(včetně opravy)

čerpadla

čerpadla

přečerpávačky

přečerpávačky

kalovky

kalovky

umyvadla / dřezy

umyvadla, dřezy

(včetně opravy)

Ceny služeb

drobné opravy

Drobné opravy a montáže

– výměna roháčků
– výměna baterie
– havarijní servis (další příplatky)
– a další

příjezd 980 Kč + havarijní přípl. 500 Kč + práce 650 Kč / hod. 

příjezd 980 Kč + havarijní přípl. 500 Kč + práce 650 Kč / hod. 

montáž topení

Rozsáhlejší montáže

– výměna rozvodů vody
– rekonstrukce koupelny
– výměna radiátorů a topných rozvodů
– a další

individuální nacenění

individuální nacenění

revize

Preventivní servis

– proplach topného sytému
– kontrola topného systému
– kontrola rozvodů vody
– a další

individuální nacenění

individuální nacenění

AKTUÁLNĚ

Tepelné čerpadlo vzduch-voda na klíč

Tepelné čerpadlo jihokorejského výrobce LG dodáváme včetně montáže.
Desítky realizací. Vyřídíme za vás dotaci.

CELÁ PRAHA A OKOLÍ

INSTALATÉŘI & TOPENÁŘI

fotka týmu

KONTAKT

PRACOVNÍ DOBA

Každý den 6:00 – 21:00