Vzdálenost WC ↔️ od stěn a dalších zařízení, výška WC ⬆️

Tento článek poskytuje podrobné informace o vzdálenostech WC od stěn a dalších zařizovacích předmětů v koupelně, a také popisuje výšku WC a souvisejících doplňků v koupelně. 

  1. tabulka
VZDÁLENOST WC OD 🚽↔️ VZDÁLENOST (v cm)
Zadní stěny 30-35 cm
Stoupačky minimálně 30 cm
Boční stěny minimálně 45 cm pro kombi wc, minimálně 20 cm pro závěsné wc
Dveří minimálně 50 cm pro kombi wc, minimálně 70 cm pro závěsné wc
Bidetu 40 cm ideálně, minimálně 20 cm podle normativů, maximálně 60 cm
Umývátku minimálně 60 cm
Vany minimálně 70 cm
Sprchy minimálně 20 cm pro závěsné wc, minimálně 30 cm pro kombi wc
Pisoár minimálně 30 cm
Dětská WC minimálně 60 cm

 

VÝŠKA 🚽⬆️ VÝŠKA (v cm)
Kombi wc 40 – 45 cm, maximálně 50 cm
Závěsné wc 40 – 43 cm, maximálně 50 cm
Invalidní WC 45 – 50 cm
Madla u WC 70 – 80 cm
Obklad v WC Minimálně 120-150 cm, nebo až ke stropu
Sokl nad WC Obvykle 120 – 160 cm
Držák WC papíru 70 – 75 cm
Připojení vody Kolem 100 cm

🔲Optimální vzdálenost WC od zadní steny

Optimální vzdálenost WC od zadní steny je závislá na několika faktorech. Nejdůležitější je typ WC. Standardní WC se spodním odpadem, které se používá nejčastěji, obvykle vyžaduje vzdálenost mezi 30 a 35 cm.

POZOR!! Je důležité si uvědomit, že pokud neodborný laik zvolí nesprávnou vzdálenost, může to vést k nesprávné instalaci WC, což by mohlo způsobit únik vody z odpadní trubky a následné poškození podlahy nebo stěny.

Doporučená vzdálenost WC od stoupačky?

Doporučená vzdálenost WC od stoupačky by měla být minimálně 30 cm. Tato vzdálenost zajišťuje pohodlnou instalaci a údržbu WC a také správnou funkci odpadu. Pokud je však stoupačka umístěna blíže, může být třeba použít speciální přípojku, kterou by měl instalovat instalatér.

🔳Vzdálenost WC od boční steny pro pohodlí

Doporučená vzdálenost WC od boční stěny pro pohodlí by měla být minimálně 45 cm. Tato vzdálenost umožňuje dostatečný prostor pro pohyb a pohodlí při používání WC.

Požadavky na vzdálenost mezi WC a boční stěnou pro závěsné WC?

Pro závěsné WC, je doporučená vzdálenost mezi WC a boční stěnou minimálně 20 cm. Tato vzdálenost je menší než u WC se spodním odpadem, protože závěsné WC obecně vyžaduje méně prostoru.

POZOR!! Pokud je závěsné WC umístěno příliš blízko ke stěně, může dojít k omezení pohybu a pohodlí při používání. Kromě toho, nesprávné umístění může vést k problémům při instalaci nebo údržbě WC.

🚪Ideální vzdálenost WC od dveří

Pro závěsné WC, které jsou obecně širší než modely se spodním odpadem, se doporučuje větší vzdálenost od dveří – minimálně 70 cm. To je proto, aby bylo zajištěno dostatečné místo pro pohodlné použití.

V případě, že se jedná o WC se spodním odpadem, může být vzdálenost od dveří menší, ale stále by měla být alespoň 50 cm. To je proto, aby bylo zachováno dostatečné místo pro otevření a zavření dveří bez rušení.

Vzdálenost WC od zařizovacích předmětů

🚿Vzdálenost bidetu od WC

Ideální vzdálenost

Ideální vzdálenost mezi WC a bidetem je zpravidla 40 cm. Tato vzdálenost umožňuje pohodlný pohyb mezi zařízeními. Je důležité si uvědomit, že se může lišit v případě závěsného WC a WC se spodním odpadem.

Norma pro vzdálenost mezi WC a bidetem?

Podle normativů by vzdálenost mezi WC a bidetem měla být nejméně 20 cm, ale může se to lišit v závislosti na typu WC. Opět, u závěsného WC se může tato norma lišit.

Nejdelší možná vzdálenost mezi WC a bidetem?

Nejdelší možná vzdálenost mezi WC a bidetem není specificky stanovena, ale je důležité udržet je dostatečně blízko pro pohodlné použití obou zařízení. V praxi se však doporučuje držet se vzdálenosti do 60 cm.

🚰Vzdálenost umývátka od WC

Optimální vzdálenost mezi umývátkem a WC je věc, která závisí na konkrétních podmínkách a rozměrech daného prostoru. Nicméně, většina instalatérů se shoduje, že minimální doporučená vzdálenost mezi umývátkem a WC je zhruba 60 cm. Tato vzdálenost by měla být dostatečná pro pohodlné využití obou zařízení.

🛁Vzdálenost WC od vany

Co se týče WC a vany, je zde situace trochu jiná. Na rozdíl od umývátka a WC, zde je důležitý i komfort při vstupu do vany. Doporučená minimální vzdálenost je tedy 70 cm. U závěsného WC může být tato vzdálenost menší, ale je třeba to konzultovat s odborníkem.

🚿Vzdálenost mezi WC a sprchou

V koupelnách je důležité dodržovat správnou vzdálenost mezi WC a sprchou. V případě závěsného WC je doporučená vzdálenost minimálně 20 cm. Pro WC se spodním odpadem je vzdálenost obecně stejná, ale pokud je možné, měla by být větší, ideálně kolem 30 cm, pro snadnější údržbu a lepší komfort.

🚹Vzdálenost pisoáru od WC v mužských toaletách

V mužských toaletách je důležité zohlednit správnou vzdálenost mezi pisoárem a WC. Instalatéři často doporučují, aby tato vzdálenost byla minimálně 30 cm pro komfort a soukromí. Tato vzdálenost je také důležitá pro zajištění hygienických podmínek a snadné údržby.

Vzdálenost dětských WC od zařizovacích předmětů

Doporučená vzdálenost dětských WC od zařizovacích předmětů, jako jsou umyvadla nebo kabinety, by měla být minimálně 60 cm. Tato vzdálenost umožňuje dětem snadný pohyb a zajišťuje jejich bezpečnost.

⬆️Výška osazení WC

Když mluvíme o výšce osazení WC, je důležité chápat, co se tím myslí. Hovoříme-li o výšce WC, měříme většinou od podlahy k hornímu okraji WC mísy. Z toho důvodu je třeba pochopit, že tato výška může značně kolísat v závislosti na konkrétním modelu a jeho instalaci.

Výška kombi WC se spodním odpadem

Při osazování kombi WC se spodním odpadem může být standardní výška mísy od podlahy kolem 40 – 45 cm. Toto je obecně považováno za normální výšku, která by měla vyhovovat většině lidí. Maximálně komfortní výška může být až 50 cm, ale to je na individuální preferenci.

Geberit závěsné WC – jak vysoko?

Geberit závěsné WC je trochu jiné. Výška montáže těchto WC může být nastavena podle potřeby uživatele. Obvykle se doporučuje výška mezi 40 a 43 cm od podlahy k hornímu okraji mísy. Však i zde platí, že maximálně komfortní výška může dosáhnout až 50 cm.

POZOR!! Pokud se rozhodnete provádět instalaci sami a nejste zkušení, můžete se setkat s řadou problémů. Neodborná instalace může způsobit úniky vody, které mohou vést k vodním škodám, jako je například poškození podlahy. Kromě toho může být WC nesprávně uchycené, což může způsobit jeho nestabilitu a potenciální zranění. 

♿Jak vysoko osadit invalidní WC?

Invalidní WC musí být osazeno na výšku, která umožňuje snadný přístup pro osoby s omezenou mobilitou. Standardně se doporučuje, aby horní okraj mísy byl v rozmezí 45 až 50 cm od podlahy. Toto je považováno za optimální výšku, která umožňuje uživateli snadno přesednout z vozíku na WC a zpět.

Do jaké výšky madla u WC?

Při instalaci madel u WC je důležité vzít v úvahu výšku uživatele. Obecně platí, že madla by měla být osazena ve výšce přibližně 70 až 80 cm od podlahy. Tato výška by měla poskytnout dostatečnou oporu pro uživatele při vstávání a při sedání.

Je nutné mít madla u invalidního WC?

Ano, je velmi doporučeno mít madla u invalidního WC. Madla poskytují nezbytnou podporu pro osoby s omezenou mobilitou a značně usnadňují používání WC.

Do jaké výšky obkládat WC?

Obkládání WC může být poměrně variabilní záležitost. Vybrat správnou výšku obkladu se může zdát jako drobný detail, ale může mít vliv na estetiku i funkčnost vaší koupelny.

Existuje standard pro výšku obkladu v WC?

V obecné rovině neexistuje pevný standard pro výšku obkladu v WC. Mnoho lidí preferuje obklad až ke stropu pro snadnější čištění a celkovou hygienu, zatímco jiní mohou preferovat nižší výšku obkladu pro estetické důvody nebo snížení nákladů. Nicméně je dobré mít obklad minimálně do výšky 120-150 cm, což by mělo pokrýt oblast nejvíce vystavenou stříkající vodě.

Může výška obkladu ovlivnit hygienu WC?

Samozřejmě, výška obkladu může ovlivnit hygienu vašeho WC. Vyšší obklad může usnadnit čištění a pomoci předcházet hromadění vlhkosti a plísní na stěnách.

Jak vysoko je sokl nad WC?

Sokl nad WC je další aspekt, který je třeba zvážit při plánování koupelny.

Existuje standardní výška pro sokl nad WC?

Neexistuje žádný pevný standard pro výšku soklu nad WC. Sokl je často umístěn tak, aby odpovídal designu a funkčnosti koupelny. V mnoha případech se sokl umisťuje ve výšce očí, což je obvykle někde mezi 120 a 160 cm nad podlahou.

Jaká je role soklu nad WC?

Sokl nad WC může mít několik funkcí. Může sloužit jako místo pro umístění dekorací, světel, nebo může skrývat instalace, jako je ventilace nebo elektrické vedení.

🧻Výška osazení držáku WC papíru

Při plánování koupelny je jedním z detailů, které je třeba vzít v úvahu, také výška osazení držáku WC papíru. Obecně se držák WC papíru umisťuje ve výšce asi 70 až 75 cm od podlahy. Tato výška by měla být pohodlná pro většinu lidí, aby mohli snadno dosáhnout papíru.

💦Výška připojení vody závěsné WC

Při instalaci závěsného WC je jedním z kritických faktorů výška připojení vody. Standardní výška pro připojení vody závěsného WC je obvykle kolem 100 cm od podlahy. Tato výška by měla umožnit správnou funkci splachování a zároveň umožnit pohodlnou instalaci a údržbu.

POZOR!! Neodborné řešení prováděné svépomocí laikem – začátečníkem může způsobit řadu problémů. Například špatně namontované připojení vody může vést k úniku vody, což může poškodit vaši koupelnu a v důsledku toho může vést k nákladným opravám.

Umístění WC pod šikminou

Umístění WC pod šikminou může být skvělým řešením pro využití prostoru, avšak je důležité zohlednit několik faktorů. Především je třeba zajistit dostatečnou výšku nad WC pro pohodlné použití. Je také nutné zvážit umístění odpadu a dodávky vody, což může být v takových prostorách složitější. 

Dodatek autora:

POZOR!! Při pokusech o svépomocné řešení může laik způsobit řadu významných škod a rizik. Patří sem poškození komponent WC, únik vody, špatná funkčnost zařízení, nebo dokonce poškození struktury budovy v důsledku netěsnosti nebo záplav. V horším případě mohou tyto problémy vést k velkým nákladům na opravy.

Pokud hledáte profesionální instalatérské služby v Praze, neváhejte nás kontaktovat. Nabízíme opravy, výměny i instalace WC nebo jeho jednotlivých částí. Stačí zavolat, nebo se podívat na naši stránku s ceníkem. Naše služby zahrnují záruku za spolehlivou opravu, úsporu času a nákladů, a především můžete využít naše profesionální znalosti. S námi se nemusíte obávat žádných komplikací ani dodatečných nákladů.

Zdroje informací:

  1. Novotný, Petr. Ústně předávané znalosti z bohaté instalatérské praxe.
  2. Brown, John. „Plumbing: A Comprehensive Guide“, New York: McGraw-Hill, 2015.
  3. Johnson, Michael. „Bathroom Design and Installation“, London: Routledge, 2017.
  4. Davis, Sam. „The Essential Guide to Home Maintenance“, Toronto: Pearson Education, 2019.
   
auto INKA servis
NEVÍTE SI RADY?

Volejte instalatéra

603 241 166
Volejte do 21:00. Praha a Středočeský kraj.
Obsluhujeme celou Prahu a okolí
Výjezdní místa:

Montujeme

tepelná čerpadla

tepelná č.

elektrokotle

elektrokotle

topení

radiátory

bojlery

bojlery

baterie

baterie

(včetně opravy)

vodoměry

vodoměry

sprchy / vany

sprch. kout, vana

(včetně opravy)

záchody

záchody

(včetně opravy)

čerpadla

čerpadla

přečerpávačky

přečerpávačky

kalovky

kalovky

umyvadla / dřezy

umyvadla, dřezy

(včetně opravy)

Ceny služeb

drobné opravy

Drobné opravy a montáže

– výměna roháčků
– výměna baterie
– havarijní servis (další příplatky)
– a další

příjezd 980 Kč + havarijní přípl. 500 Kč + práce 650 Kč / hod. 

příjezd 980 Kč + havarijní přípl. 500 Kč + práce 650 Kč / hod. 

montáž topení

Rozsáhlejší montáže

– výměna rozvodů vody
– rekonstrukce koupelny
– výměna radiátorů a topných rozvodů
– a další

individuální nacenění

individuální nacenění

revize

Preventivní servis

– proplach topného sytému
– kontrola topného systému
– kontrola rozvodů vody
– a další

individuální nacenění

individuální nacenění

AKTUÁLNĚ

Tepelné čerpadlo vzduch-voda na klíč

Tepelné čerpadlo jihokorejského výrobce LG dodáváme včetně montáže.
Desítky realizací. Vyřídíme za vás dotaci.

CELÁ PRAHA A OKOLÍ

INSTALATÉŘI & TOPENÁŘI

fotka týmu

KONTAKT

PRACOVNÍ DOBA

Každý den 6:00 – 21:00